Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1913


De Nieuwe Koerier, 4 maart 1913.   'Zijne Doorluchtige Hoogheid de Bisschop van ‘s Bosch heeft benoemd tot Rector aan het Klooster der Franciscanessen te Haren (bij Megen) den Wel Eerwaarde Heer N.A.M. Hoosemans, die Rector was te Zijtaart.'

Het Centrum, 14 mei 1913.   'Akte examen Lager Onderwijs. Venlo. Geslaagd (..) M.J. de Bont, te Zijtaart.'

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 173v   Raadslid Vogels wees in de raadsvergadering van 17 mei 1913 op de slechte toestand van de keiweg naar Zondveld. Hij vond het zeer nodig dat deze spoedig onder handen genomen wordt. De burgemeester zei dat hij al bevel heeft gegeven om er mee te beginnen, zodra de dagen wat langer zijn geworden. Vanwege de verre afstand gaat er anders teveel tijd verloren.

Het Centrum, 28 mei 1913.   'Examen der vrije en orde-oefeningen der gymnastiek. Venlo. Geslaagd (..) M.J. de Bont, te Zijtaart.'

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1913 werd de pastorie flink verbeterd. Alle ramen en kozijnen werden uitgebroken en door nieuwe vervangen. De drie ramen in de huiskamer en het voorzaaltje werden van spiegelglas en de andere ramen van van dubbel Frans glas. Ook werden overal rolluiken aangebracht.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 59 vonnis 353   Pieter Wilhelmus Zijlmans, geboren Nederweert op 18 april 1879 en wonende Biezen G163 (Biezendijk 8) had op 5 juli 1913 te diep in het glaasje gekeken en werd op straat aangehouden. Fl.10,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 59 vonnis 375 dd. 20-7-1913   Johannes van der Velden, geboren Veghel 17-1-1890 en wonende Zondveld G921 (Jekschotstraat 13). Hij liep op Jekschot met een geladen geweer over het veld van mejuffrouw Smits gelopen, op jacht naar een haasje.  Werd betrapt en was het haasje, fl. 20,- boete.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 180.   Het raadslid Vogels zei in de raadsvergadering van 24 juli 1913 dat een inwoner uit Zijtaart bij hem is geweest om te vragen of hij nog een paar karren heiturf zou mogen steken. De burgemeester zei dat de raad daartegen geen bezwaar heeft als de turf niet te diep wordt gestoken en het regelmatig geschiedt. Vogels zei dat er mensen zijn die heiturf steken zonder het te vragen en het bovendien veel te diep doen. De burgemeester zal de veldwachter op dragen er eens op te letten. Het steken van turf zoals gevraagd door Vogels bedoelde persoon werd toegestaan.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 28 augustus 1913 werd H. van Leeuwen als rector in het klooster benoemd. Hij zou op 26 maart 1915 opgevolgd worden.

De Nieuwe Koerier, 25 september 1913.  

'Zijne Doorluchtige Hoogheid W. van de Ven, de Bisschop van ‘s Bosch, heeft benoemd tot rector van het Liefdegesticht te Zijtaart den Eerwaarde heer W.E.P. van Leeuwen, priester van het seminarie.'

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis  dd. 19-11-1913   Johannes Martinus Verbakel, geboren 9-5-1889 wonende Zondveld G82 (Jekschotstraat 10). Hij fietste rond zonder lichtgevende lantaarn op zijn fiets, fl. 5,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis 23  dd. 27-11-1913   Hendrikus van den Boom geboren Dinther 1-4-1888 landbouwer inwonende bij de weduwe Jan Welten op Zondveld (Jekschotstraat 22). Hij had op de Heihoef onder een heg wildstrikken gezet, waarvoor fl. 20,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis  dd. 7-12-1913   Albertus van Stiphout, geboren Veghel 2-2-1901 zoon van Johannes van Stiphout en Lamberdina van Berlo. Werkt als landbouwersknecht bij de kinderen Pepers op het Jekschot onder Sint Oedenrode. Heeft wildstrikken gezet in het schaarhout of heg. Gezien zijn jeugdige leeftijd (12 jaar) moet hij voor drie maanden naar de tuchtschool en krijgt een proeftijd van 2 jaar.

BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436, opgave van 4 maart 1914  

De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs 1913-1914 hebben gevolgd waren:

1ste cursus (gegeven door Antoon Hendrik van de Donk):
Johan van de Biggelaar
Martinus Beks
Petrus van de Rijdt
Antonius Bouw
Hendrikus van Rijbroek
Franciscus van Bakel

2de cursus (gegeven door Adrianus van de Ven):
Hendrikus van de Ven
Johannes van den Biggelaar
Gerardus Beks
Cornelis Kerkhoff

BHIC, toegang 7698, inv.nrs 2705 e.v., Gemeentebestuur Veghel afdeling Militie   Aanvragen voor geldelijke steun van militaiten die thuis (mede-)kostwinner zijn

Christiaan Kweens, landweerplichtige van de lichting 1912 woont op adres Zondveld G 83. Zijn vrouw Johanna van der Elzen werkt mee op de boerderij en ze hebben twee kinderen van 2 en een jaar oud. Ze pachten hun boerderij voor f.232,- per jaar en hebben ca. 10 ha. grond, 5 stuks melkvee, 2 malen en een knecht van 17 jaar. Christiaan vraagt een vergoeding aan. Hij krijgt een uitkering van 40 cent per dag.

Gerardus Pepers, landweerplichtige van de lichting 1912 is dienende bij het 3e bataljon, 1e compagnie 1e regiment. Hij woont op adres Zijtaart G 36 en is getrouwd met Petronella Cleerdin, 36 jaar oud welke mede in het boerenbedrijf werkzaam is. Ze hebben twee kinderen: een zoon van 2 en een dochter van 1 jaar. Ze wonen op een pachtboerderij met een jaarlijkse pacht van 200 gulden. Hebben 5 ha. grond en 3 stuks melkvee. De aanvraagster is zwanger zodat extra vrouwelijke hulp op het bedrijf noodzakelijk wordt. Er wordt een vergoeding toegekend van 40 cent per dag.

Martinus Raaijmakers, landweerplichtige van de lichting 1912 dient in het 43e bataljon, 1e compagnie infanterie. Hij woont op adres Zondveld G 97 en is getrouwd met Hendrina Adriaans. Het echtpaar heeft drie kinderen van 2, 1 en 1 maand oud. Ze wonen op een pachtboerderij met een jaarlijkse pacht van 150 gulden. Verder hebben ze 7 ha. Land 4 stuks melkvee en 2 jongvee. Er wordt een vergoeding toegekend van 40 cent per dag.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads