Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1912


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Omdat in de kerk het toestel voor lichtgas kapotgevroren was, werd er in 1912 een nieuw toestel aangeschaft. Het gebeurde enkele keren dat onder de Mis alle lichten uitvielen.

De Gelderlander 23-02-1913   Maria Anna van Lierop geboren te Zijtaart op 9 maart 1909. Ze leed vanaf haar geboorte aan een ernstige oogziekte. Na een geneeskundige hulp werd ze helemaal blind en verhuisde daarom op 16 januari 1912 naar het blindeninstituut de Wijnberg in Grave. Toch is ze daar niet lang geweest. Ze overleed 8 dagen later op 24 januari 1912.

Volgens het Zijtaartse doopboek was ze een dochter van Andreas Antoni van Lierop en Cristina van Lankveld.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 56 vonnis 194  dd. 17-3-1912   Adrianus Brugmans, geboren 27 september 1880 te Erp wonende te Veghel Sonsveld. Heeft in de Vegelsche kampen, op een perceel heide en dennengrond, waar zich geregeld wilde eenden ophouden en nestelen, door geruime tijd met een stok onder de dennen struiken en heide te zoeken naar eieren. Hiervoor heeft hij geen vergunning van de eigenares, de weduwe van Antonius van der Aa. Hij had al twee eieren gevonden met een waarde van 25 cent welke in beslag werden genomen. fl. 5,- boete en de verbeurd verklaarde eieren zijn ten behoeve van s'rijks schatkist. 

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 56 vonnis 170  dd. 25-3-1912   Theodorus van Eert, geboren 14-1-1870, landbouwer op den Biezen (Hoge Biezen 4) had op 9 februari op den Biezen elf Canadabomen langs de weg gerooid. De veldwachter vond ze daar opgestapeld in de berm. Vragend aan Theodorus waarom die daar lagen verklaarde deze dat hij ze had gekapt en dat ze eigendom van hem waren. Kon echter geen kapvergunning laten zien. fl. 10,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 56 vonnis 232  dd. 31-3-1912   Johannes Smits, geboren 15 juli 1842 smid wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33),
Hendrikus Wilhelmus Smits, geboren 4 februari 1891 wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33).
Johannes van de Wiel, geboren 8 maart 1868, molenaar Heikant B. 105 Schijndel,
Lambertus Gerardus Vissers, geboren 29 april 1879, schoenmaker te Schijndel Kluis G. 179.

De beklaagden hebben te Veghel samen in het kanaal waarvan Johannes Giebels, sluisknecht het visrecht heeft, met een vischzegen gevist zonder vis vergunning te kunnen overleggen. Op de rechtszitting verklaard Giebels dat hij het viswater verpacht heeft aan de eerste beklaagde. De rechter vindt dit een reden voor vrijspraak van alle vier de beklaagden.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In maart 1912 besloot het kerkbestuur dat de pachters van de banken in de kerk voortaan in het rustig bezit zullen blijven van hun bank. De banken worden niet meer verpacht, maar blijven volgens de pachtsom van 1909 betaald. Alleen de stoelen zullen om de twee jaar worden verpacht.

Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel.  

Hendrika, dochter van Martinus van der Zanden (geboren in 1903) ging in het klooster van Zijtaart naar de meisjesschool. Een keer werd ze in verlegenheid gebracht, want ze zat achterstevoren met een ander meisje te praten. Van de priester moest ze voor straf voor de klas op haar knieŽn gaan liggen.

Collectie Mari brugmans.   Op 4 mei 1912 werden nieuwe leden benoemd voor de brandweer te Zijtaart. Meester Adrianus van de Ven werd brandmeester, Antonius van Asseldonk adjunct brandmeester en verder waren er een aantal spuitgasten, pompmeesters en pompers.
GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 151.   Raadslid Vogels vroeg de gemeenteraad op 22 juni 1912 of Cornelis Vogels een paar karren vlaggen zou mogen halen van de gemeenteheide in het Reijbroek. Dit werd toegestaan.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 57 vonnis 542  dd. 14-11-1912   Antonius van Lieshout, geboren op 14-1-1871 arbeider wonende op den Doornhoek was op 30 oktober 1912 dronken en liep zwijmelend over straat. Hij krijgt een boete van 10 gulden.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 57 vonnis 582   Theodorus Donkers, geboren 3 augustus 1888, voerman wonende op Zijtaart (Biezendijk 23) liep in de nacht van 11 op 12 november 1912 met een helder brandende lantaarn over het land van Lambertus van Asseldonk op Kreitenburg (Weievenseweg 42). Samen met Johannes Petrus Vertogen, timmermansknecht bij  J. van Lith te Zijtaart waren ze erop uit op deze manier wild te schieten.  Allebei fl. 30,- boete en Theodorus moet zijn lamp en Johannes zijn geweer inleveren.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; mededeling Ties Habraken op 20 februari 2007.   Op 18 november 1912 werd in de parochie Zijtaart 'De Altaarwacht' opgericht. Ties Habraken (geboren in 1923) herinnerde zich nog dat ze bestonden. Wat ze deden? "Bidden bij het veertig-uren gebed en zoiets, meen ik," antwoordde Ties. Vermoedelijk hield de Altaarwacht op te bestaan toen de conservatieve pastoor Kamp in 1937 vervangen werd door de meer wereldlijke pastoor Smolenaars.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 58 vonnis 9   Petrus Waggelmans, geboren 17 december 1881, landbouwer, inwonende zoon van Hendrikus Waggelmans te Kreitenburg Sint Oedenrode. Petrus heeft op 15 november 1912 op de Evertse heide met een geweer gejaagd op wild. Boet fl. 12,- en voor het geweer nog eens fl. 12,-

BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1912-1913 hebben gevolgd waren:

Hendrikus van de Ven
Johannes van de Biggelaar
Gerardus Beks
Cornelis Kerkhoff
Theodorus Robben
Johannes van Asseldonk
Adrianus van Asseldonk
Adrianus Oppers

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

*