Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1911


BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 48 dd. 6-1-1911   Johannes Antonius Oppers, 18 jaar, landbouwer op Sontveld. Met een fiets op de openbare weg te Erp zonder lichtgevende lantaarn. fl. 3,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 51  dd. 5-1-1911   Hendrikus Johannes Rovers, 19 jaar, dienstknecht bij Hendricus van Sleeuwen Sontveld G103 (Zondveldstraat 13). Met een fiets op de openbare weg zonder lichtgevende lantaarn. fl. 3,- boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal en brieven.   In november 1910 besloot het kerkbestuur om het kerkplein te verfraaien. Op 30 januari 1911 werd hiervoor toestemming gevraagd van de bisschop, die op 2 februari 1911 toestemde. Hierna werd voor de kerk een ijzeren hekwerk aangebracht en er werd een mooi plantsoen aangelegd.

Dagblad Zuid-Willemsvaart 1-2-1911   De vereniging van het r.k. personeel van spoor en tram te Veghel zal op 2 februari in de namiddag half 6 in de catechismus lokalen een schoon feest vieren, hetwelk zal worden opgeluisterd door fanfare Sint Cecilia van Zijtaart. Tevens zullen door enige leden “Broederhaal”, met nog menig koddig stukje worden opgevoerd. Een prettige avond en druk bezocht zij hen toegewenst.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 105  dd. 20-2-1911   Alphonsus Josephus Staps, 45 jaar smid te Zijtaart bij J. Smits (Pastoor Clercxstraat 31-33). Dronken  op de openbare weg terwijl het nog geen jaar geleden is dat hij voor een zelfde overtreding veroordeeld is. Drie dagen hechtenis en plaatsing voor een jaar in een rijks werkinrichting.

BHIC toegang 7698 inv.nr. A.210.   Uit het register der besmettelijke ziektes in Veghel van 1903 t/m/ 1929: Martina van de Zanden, geboren in 1896, adres: Zondveld 497, leed op 24 februari 1911 aan diphterie, vaststelling door dokter A.C. van de Voort.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 158  dd. 29-3-1911   Johannes van Stiphout, 44 jaar, arbeider op Zondveld. Op de openbare weg gereden met een voor een voertuig gespannen hond, welke niet was voorzien van een muilkorf. fl. 3,- boete. 

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 172  dd. 11-4-1911   Petrus Rijbroek, 31 jaar, landbouwer te Zijtaart op Krijtenburg. Op 19 maart ter plaatse Eversche heide over het jachtveld gelopen met een hond die hij niet in bedwang hield zodat deze wild kon opsporen of opdrijven. fl. 12.- boete

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 200 dd. 30-4-1911   Lambertus van den Braek, 34 jaar, landbouwer te Zijtaart (Krijtenburg 11). Laat op 6 april in Erp zijn paard en kar onbeheerd staan. f.3,- boete.

Zuid Willemsvaart Dagblad dd. 13-05-1911   Door den heer J. Smits machinefabrikant te Zijtaart, werd in de rivier de Aa een visotter gevangen die het respectabele gewicht had van 18 pond. Dit is nu reeds de tweede otter door Smits binnenkort gevangen. Als het waar is, wat men beweert, n.l. dat een otter dagelijks 4 pond vis verslind, dan mogen onze vissers de heer Smits wel dankbaar zijn voor zijn goede vangst.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 258  dd. 20-6-1911   Thomas Swinkels, 71 jaar arbeider wonende te Zijtaart (Zuid-Willemsvaart B). Op 13 mei in kennelijke staat van dronkenschap. f.10,- boete.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 126v.   Het raadslid Vogels deelde op 5 september 1911 in de gemeenteraad mee dat een schoor in het Reijbroek geheel is versleten en dat Leendert van den Broek onderhoudsplichtig is. “Als die er voor moet zorgen, zal er weinig van komen,” vreesde Vogels, “daar de man het niet bekostigen kan.” De burgemeester zou proberen te zorgen dat de zaak in orde komt.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 372  dd. 9-9-1911   Gerardus Smits, geboren 22 juli 1889, smid te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33). Op 7 augustus op de provinciale weg gefietst met een rijwiel voorzien van een zogenaamde freewheel-inrichting, terwijl het rijwiel niet voorzien was van een rem waarmee het ieder ogenblik tot stilstand kon worden gebracht. fl.3,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 55 vonnis 404  dd. 8-10-1911   Wilhelmus Smits, geboren 14 maart 1878, landbouwer op den Doornhoek. Op 16 september gereden op een fiets zonder lichtgevende lantaarn. fl. 5,- boete.

Zuid Willemsvaart Dagblad dd. 18-10-1911   De heer Smits, machinefabrikant te Zijtaart wil zijn fabriek overplaatsen naar Veghel en het terrein moet reeds zijn aangekocht.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 131.   Raadslid Van Zutphen wees tijdens de raadsvergadering van 21 oktober 1911 op de slechte staat van de Zijtaartschen keiweg. Een eind voorbij de boterfabriek  waren er gevaarlijke kuilen in. De burgemeester zei dat de weg gerepareerd zal worden, zodra de Eerdschen keiweg in orde is.

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.   Johannes Verbakel is landweerplichtige van de lichting 1910, 3e regiment, artillerie 1e bataljon, 1e compagnie. Hij woont op Zondveld G 109 en is getrouwd met Hendrica van Deursen, 32 jaar. Ze hebben samen vier kinderen, drie jongens van 3, 2 en 1 jaar en een meisje van half jaar oud. Het echtpaar bezit een koe en eigen huis, waarop nog wel een hypotheek van 60 gulden jaarlijks op rust. Er wordt een vergoeding toegekend van een gulden per dag.

BHIC, Provinciaal Bestuur, toegang nr. 17, nv. nr. 1839   Op 2 december 1911 kreeg Johannes Smits toestemming om gebaggerde grond uit de Zuid-Willemsvaart te gebruiken om zijn fabrieksterrein op te hogen.

BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1911-1912 hebben gevolgd waren:

Christianus van Dijk
Hendrikus van de Ven
Henricus van Rijbroek
Johannes van Asseldonk
Antonius van Zutphen
Adrianus van de Ven
Adrianus van Asseldonk
Arnoldus van Asseldonk
Adrianus van Zutphen

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads