Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1909


BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 53 vonnis 191  dd. 20-4-1909.   Lambertus Vervoort, timmerman te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33), 63 jaar oud, is op 25 maart dronken op de openbare weg. fl. 10,- boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Na afbraak van de oude sacristie werd een nieuwe gebouwd met kasten en een brandvrije kluis door H. van Kleef, timmerman te Zijtaart. De brandkluis werd vervaardigd door Klomp – Bueters te Veghel.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 53 vonnis 284  dd. 19-6-1909   Lambertus Vervoort, timmerman, 63 jaar en inwonende bij J Smits, smid te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33) is weer nu op 31 mei dronken aangehouden en moet nu weer f . 10,- boete betalen of 3 dagen zitten.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 53 vonnis 293  dd. 19-6-1909   Johannes Peter Strik, 32 jaar, schaapherder bij de weduwe G. van Eert op den Biezen (Krijtenburg 6), heeft op 31 mei zijn schapen op den openbare weg laten grazen. fl. 6,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 53 vonnis 294  dd. 19-6-1909   Joannes van Eert, 52 jaar, landbouwer op Zondveld heeft zijn schapen laten grazen te Zijtaart op de openbare gemeente weg. Geeft op de rechtbank aan dat hij even op de weg stil stond om met iemand te praten en toen zijn schapen zich verspreid hadden. De rechter houdt niet van smoesjes, fl. 15,- boete.

Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel.   In 1909 werd het gezin van Martinus van der Zanden en Godefrida Verboorten (nu Jekschotstraat 5A) getroffen door diphteria. Drie dochters Marie, Mieke en Hendrika waren besmet, zij deelden met zijn drieën dezelfde kamer. Marie overleed in juli 1909 als eerste. Moeder huilde om haar, toen Mieke zei: “Wat God doet is verstandig en goed, maar ik wil niet doodgaan.”  De volgende dag overleed ook Mieke. Hendrika overleefde de diphterie epidemie. Na de sterfgevallen werd alles verbrand en werd Hendrika enige tijd afgezonderd. Hendrika herinnert zich, dat haar eerste uitstapje na haar ziekte bestond uit bessen plukken in de tuin. Op 3 september 1909 werd een nieuw kind in dit gezin geboren, Een dochter die Maria Antonia werd genoemd, naar een van de overleden meisjes.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 19 juli 1909 vroeg pastoor Kamp toestemming aan de bisschop om het orgel te laten splitsen in twee gedeelten voor meer licht. Nu moeten vaak onder de Hoogmis en Lof de lampen aangedaan worden. Er komt ook meeer plaats voor de zangers op kantoor. Dit werk werd in 1910 uitgevoerd door Th. Nöhren.

BHIC, notarissen Veghel, nr. 192   Het bestuur van de Boerenleenbank te Zijtaart bestond op 18 september 1909 uit Hendrikus Vogels, voorzitter, Eimbertus van den Oever, Johannes van Asseldonk, Christianus van de Ven, Martinus van den Biggelaar en Johannes Arnolduszoon van Asseldonk, allen landbouwers te Zijtaart.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 73v.   Het raadslid Vogels zei op 26 september 1909 in de gemeenteraad  dat in het Reijbroek ‘een nieuwe dijk is geschoten'. Men groef twee sloten en hoogde daarmee de tussenliggende nieuwe weg op. Vogels vroeg of een paar arme mensen daar zouden mogen vlaggen (heiderussen steken), met name Hendrik van Melsfoort en Cornelis Vogels. De raad had daar geen bezwaren. Vogels zal de vlaggers de nodige aanwijzingen geven.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 82.   Het hoofd der school te Zijtaart stelde een wijziging voor in de tijden waarop het herhalingsonderwijs wordt gegeven: voor jongens werd het op maandag, woensdag en donderdag van 5 tot ½ 8 in de namiddag gedurende de maanden november, december, januari en februari. De raad had op 23 oktober 1909 geen bezwaar.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 53 vonnis 418  dd. 12-10-1909 e.a.   Alphonsus Josephus Staps, 45 jaar, bankwerker bij Jan Smits te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33). Dronken op 18 september waarvoor f.10,- boete. Op 11 april 1910 nogmaals in kennelijke staat van dronkenschap (42-54 vonnis 190) 1 dag hechtenis. Op 8 mei 1910 alweer dronken (42-54 vonnis 241)  drie dagen hechtenis. Op 16 oktober alweer dronken (42-54 vonnis 499) tien dagen hechtenis.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 85.   B&W stelde op 20 november 1909 aan de gemeeenteraad voor om de jaarwedde van het Zijtaartse schoolhoofd te verhogen. De reden: op 1 november 1909 was het 25 jaar geleden dat de heer Aadrianus van de Ven hoofd der school te Zijtaart werd. Gedurende die tijd heeft hij met de meeste ijver zijn ambt waargenomen en heeft hij zich doen kennen als een nauwgezet en verdienstelijk onderwijzer. Als erkenning en waardering van die ijvervollen en nauwgezette plichtsbetrachting meende het gemeentebestuur niet beter te kunnen doen blijken, dan zijne jaarwedde met f 50 te verhogen. Het voorstel werd goedgekeurd.

PA Zijtaart, brieven en parochiememoriaal.   Op 26 november 1909 vroeg pastoor Kamp toestemming aan de bisschop 'om aan de zuidelijken bijbouw van de Pastorie te laten aanbouwen eene serre bestemd voor druiventeelt en voor het bewaren van bloemen en planten voor versiering tijdens de Meimaand etc.' De pastoor zal de helft zelf betalen. Dit werk werd in 1910 uitgevoerd.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 3  dd. 9-12-1909   Franciscus Vervoort, 55 jaar, landbouwer op Zondveld (Jekschotstraat 3) was dronken op 11 november. fl. 10,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 9  dd. 9-12-1909   Johannes Strik, 32 jaar, schaapherder bij kinderen van Eert te Zijtaart (Krijtenburg 6). Op 14 november ter plaats Krijtenburg zijn schapen laten lopen op het land van Wilhelmus van Weert. fl. 10,- boete.

BHIC, archief van het gemeentebestuur van Veghel, inv. nr. 2463.   De leerlingen aan de eerste cursus voor het herhalingsonderwijs in Zijtaart die liep van 1 december 1909 tot 31 maart 1910 waren:
 

Naam

Geboortedatum

Adrianus Johannes Rovers

31-2-1895

Lambertus van Zutphen

2-11-1896

Petrus van de Ven

6-9-1896

Arnoldus Lambertus van Asseldonk

6-2-1897

Adrianus van Rijbroek

28-11-1892

Johannes van de Tillaart

27-1-1898

Johannes Raaijmakers

20-3-1892

Martinus Thijssen

11-10-1895

Marinus Kremers

1-10-1893

Martinus van de Ven

18-7-1895

Antonius van de Ven

2-9-1895

Christianus Hendrikus van de Ven

27-4-1892Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads