Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1896


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 19  dd. 6-2-1896   Theodorus van de Ven, 23 jaar, bezembinder, wonende op Zondveld, werd op 5 januari 1896 betrapt bij het zetten en herstellen van drie wildstrikken op de Vresselse heide. Dertig gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 84, 85v, 89 en 89v.   De voorzitter informeerde de gemeenteraad op 7 februari 1896 dat er na herhaalde oproepingen geen sollicitanten zijn voor de betrekking van hulponderwijzer te Zijtaart. Intussen klaagt men in die buurt, en niet ten onrechte, over het verstoken zijn van het nodige onderwijs. Op voorstel van raadslid Manders werd de jaarwedde op verhoogd naar 525 gulden in de hoop dat er dan wel gegadigden zouden zijn. Op 20 maart 1896 was er nog geen sollicitant. Er wordt door de gemeenteraad geadviseerd om het einde van de examens af te wachten en om een nieuwe advertientie te plaatsen, ook in de Limburger Koerier, welk blad veel gelezen wordt. Op 29 april 1896 had zich dan eindelijk een sollicitant, Petrus Cornelis Kpp, onderwijzer te Boxmeer. Kpp kreeg onmiddellijk een tijdelijke aanstelling, en kreeg op 18 mei 1896 zijn vaste aanstelling.

Nieuws van de week, Archief Helmond, fiche nr. 516 en 518.   Volgens een bericht van 21 maart 1896 werd in de gehuchten Zijtaart, Doornhoek, Biezen en Zondveld een verzekering voor paarden opgericht. Het bestuur wordt gevormd door H. Rovers, president en Lambertus Pepers, secretaris. Op 13 april 1896 stond er in de krant dat er bij Petrus en Johannes van Lith te Seijtaart een paardenkeuring gehouden was. Dit paardenfonds bestond rond 1980 nog. De aangesloten leden legden een bepaald bedrag in en als het paard van een van de leden overleed, werd een bedrag uitgekeerd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 182  en 195 dd. 7-4-1896   Lambertus Martinuszoon Biemans, 17 jaar, wonende op Zondveld (Heihoef 1), had zijn schapen laten lopen op een stuk land beplant met jonge dennen. f. 10,- boete. Nogmaals enige dagen later over het land van de heer Sassen van IJssel en nu zes gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 202 dd. 21-4-1896   Petrus de Leest, 30 jaar, schaapherder op Zondveld (Jekschotstraat 5) had op Zondveld zijn schapen laten grazen lang de openbare weg "de nieuwe Zijterdsche steenweg" zonder vergunning Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis 336  dd. 29-4-1896.   Martinus van der Zanden, 17 jaar, schaapherder bij Lambertus Peepers op Zondveld (Jekschotstraat 1) had op 29 april 1896 zijn schapen laten grazen op langs de  nieuwe openbare steenweg te Zijtaart. Zes gulden boete. Op 1 juni nogmaals en weer zes gulden boete. Op 16 juni alweer (vonnis 36-335) tweemaal met een boete van drie en een van acht gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 212  dd. 23-5-1896   Johannes Cornelis van Hastenberg, 37 jaar, klompenmaker te Zijtaart. In de nacht van 10 op 11 mei op de openbare weg bevonden in kennelijke staat van dronkenschap. Zes gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 217  dd. 25-5-1896   Franciscus de Rijt, 57 jaar, schaapherder bij Franciscus de Leest op den Biezen (Biezendijk 30) had te Eerde op 25 april schapen laten lopen op een veld  met jonge dennen. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 245  22-5-1896   Theodorus van der Ven, 23 jaar, bezembinder, geboren te Boekel en wonende op Zondveld werd bestreft voor stropen door middel van strikken zetten. Hij werd betrapt door Adrianus van de Leijgraaf, die steeds een bepaalde techniek hanteerde om stropers te vangen. Hij legde de strikken plat en ging dan op de loer liggen. Als de mensen de strikken weer recht zetten, dan viel er niks meer te ontkennen. Theodorus kreeg twintig gulden of 8 dagen gevangenisstraf.

Wilhelmina van den Bogaard, 33 jaar de vrouw van bezembinder Theodorus van de Ven, wonende op Jekschot werd bekeurd omdat de over de straat loopt met een haas en dat terwijl de jachttijd gesloten is. De veldwachter zag haar op 6 mei in de avond rond 8 uur lopen met iets verdachts onder de rokken. Ze werd meegenomen om door een vrouw te worden gefouilleerd, maar onderweg viel de haas onder haar rokken op de weg. Wilhelmina wilde de naam  niet noemen wie deze haas had gevangen en was van plan deze haas te verkopen. Omdat ze geen recht had deze haas te vervoeren, kreeg ze daarvoor een boete van vijf gulden.

Bidprentjes Robben en Van laarhoven; Parochie Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Van Laarhoven was medio 1896 ziek en kon hij zijn werk niet goed meer aan. Op 17 juni 1896 kreeg hij assistentie van Joannes Josephus Robben, die een jaar eerder priester gewijd was en Zijtaart als eerste standplaats kreeg. Op de foto, gemaakt in de zomer of het najaar van 1896, staan pastoor Van Laarhoven en assistent Robben op het kerkhof in Zijtaart. Op de achtergrond staat het als enige pastoorsgraf het momnument voor pastoor Clercx (overleden in 1886). Links daarvan (op de foto) zou enkele maanden later Van Laarhoven zelf begraven worden. Het bidprentje van Laarhoven verwijst naar zijn ziekte: 'Ik heb ellendige maanden en droevige nachten geteld. Heer, Gij weet het beste, welke pijnen ik heb doorstaan; maar mijne Ziel heeft ze gaarne voor U geleden.' Op 20 december 1896 schreef de pastoor in het parochiememoriaal: 'Meester van de Ven was getrouwe doelgenoot.' Hij schreef 'was' en niet 'is', kennelijk besefte Pastoor Van Laarhoven dat zijn einde nabij was. Hij overleed op 9 februari 1897.

Parochie Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 17 september 1896 werd is het twaalfjaar eeuwfeest van den marteldood van den H. Lambertus in de parochie Zijtaart plechtig gevierd. (Sint-Lambertus is de patroon van deze parochie.) Bijna alle parochianen ontvingen die dag de communie en het feest werd afgesloten met eene mooie processie.'

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 93.   Op zijn verzoek kreeg Petrus Cornelis Kopp, hulponderwijzer in Zijtaart per 15 oktober 1896 al weer eervol ontslag. De vacature werd weer geadverteerd.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 95v.   De burgemeester vertelde de gemeenteraad op 9 oktober 1896 dat de betrekking van hulponderwijzer te Zijtaart bijna een half jaar vacant is geweest. Hoofdonderwijzer Adrianus van de Ven heeft gedurende die tijd het onderwijs ook in de lagere klassen toch behoorlijk gaande gehouden. Op voorstel van de burgemeester besloot de gemeenteraad om meester Van de Ven een gratificatie van f 150 te geven.

Nieuws van de week, Archief Helmond, fiche nr. 536.   Bericht van 24 oktober 1886: Een curiositeit bij het kaartspel. Vorige week zaten vier lui zeer gezellig te 'katten' bij de heer Lambert van Dam te Zijtaart. Een deelt de kaarten, waarna speler nummer 1 zegt"Ik heb viejer es." "D's now toch egenlik jommer," zegt speler 3, de maat van speler 1 "now h ik de viejer wijfs; d kumt inne keejr te vruug." Speler nummer 2, een echt liefhebber, die zijn kaarten nog niet had gekeerd, zegt: "Witte w? ik vat de viejer boeren, dan wis ik driej." Wacht is hoor! en werkelijk, onze goede man toont de vier boeren. En waar bleven nu de vier koningen? vraagt ge. Die had speler nummer 4.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 479  dd. 27-10-1896   Jan van de Rijt, 60 jaar, landbouwer te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 12) liet op 10 oktober op de openbare gemeenteweg, genaamd de Zijtaartsche dijk, zes runderen grazen. Jan stond erbij en keer ernaar en deed niets om dit te beletten. Er werd om zijn vergunning gevraagd, maar deze had hij niet. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 36 vonnis 508  dd. 24-10-1896   Petrus de Koning, 26 jaar, landbouwer te Zijtaart (Corsica 9). Op 26 september in het veld bevonden met een geladen schietgeweer zonder jachtakte. De veldwachter hoorde hem schieten en zag dat Petrus kort daarop in een heg ging zoeken. Voor de rechter verklaarde hij dat hij op mussen schoot. f.12,- boete en het geweer wordt onbruikbaar gemaakt.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads