Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1895


BHIC, Gemeentearchief Veghel     In 1895 werden nieuwe leden aangesteld voor de brandweer in Zijtaart. Op de bijgevoegde lijst staan de brandweerlieden van 1887 vermeld en hun opvolgers in 1895.PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 27 januari 1895 werd door pastoor Van Laarhoven de Maria-Congregatie opgericht (ook wel genoemd de Congregatie van Onze Lieve Vrouw voor jonge dochters). Hiervan waren ongetrouwde meisjes lid. Elke maand kwamen de meisjes twee keer bij elkaar. Dat was op zondag na het lof. Er werd dan gezongen en gebeden en soms was er een opvoedend preekje van de pastoor.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Van Laarhoven schreef: 'dit jaar onderscheidde zich door vele sterfgevallen, “influenza”, het was vooral te doen rond de kerk. Het zwart in de kerk is by deze gelegenheid aangekocht.' In 1895 overleden er 22 mensen in Zijtaart tegen 10 tot 15 tijdens de voorgaande jaren. De meeste mensen overleden in de eerste helft van 1895 met een piek in maart en april.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis180 dd. 25-4-1895   Johannes van den Tillaard, 46 jaar, wonende op den Doorhoek (Doornhoek 1) had op 25 maart in de Kempkes en op den Doornhoek 18 kanadaheesters geplant lang twee openbare gemeentewegen, zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester en wethouders. Een gulden boete.

BHIC, toegang 24, inventaris 300, vonnis 74 d.d. 12-9-1895.

 

  Lambertus Opheij, 22 jaar, geboren Sint Oedenrode en wonende op den Lage Biezen bezocht op 12 mei 1895 het bierhuis van Schoenmakers. Hij kreeg er onenigheid met Martinus Thonius. Bij het verlaten van het bierhuis rende Bert plotseling naar Tinus en gooide hem met geweld op de grond. Vervolgens besprong hij het slachtoffer en bewerkt hem met een mes. Tinus liep daarbij een flinke snee op in zijn rechterwang, en ook zijn jas, vest, boezeroen en hemd lopen schade op. De rechter bepaalde dat Bert voor de kapot gesneden kleren 20 gulden moet betalen en hij moest voor het vechten drie maanden het gevang in.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis 241 en 403 dd. 3-6-1895   Antonius van Eerd, 28 jaar, schaapherder op den Biezen (Krijtenburg 6) had schapen laten grazen lang de gemeenteweg zonder schriftelijke toestemming. Drie gulden boete. Op 3 en op 4 september opnieuw hetzelfde vergrijp en nu tweemaal vijf gulden boete. Op 9 april 1896 weer en daarvoor drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis 344  dd. 13-8-1895   Hendrikus van der Linden, 57 jaar, zaadhandelaar te Zijtaart. Op 5 augustus op de markt van Uden, in zijn uitgestalde kraam met zaden, een blikken halve litermaat gebruikt zonder geldig ijkmerk. Hendrikus verklaarde dat hij het tijdelijk van iemand had gehuurd, maar het inhoudsmaatje werd in beslag genomen. Bovendien nog een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis 369  dd. 7-9-1895   Martinus van der Zanden, 17 jaar, schaapherder bij Lambertus Peepers op Zondveld (Jekschotstraat 1) had op 24 augustus in het Lijnt te Erp zijn schapen laten grazen op een stuk weiland. Vijf gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 81v.   Hendrikus (Hein) van Zutphen, onderwijzer aan de openbare school te Zijtaart, vroeg op 19 oktober 1895 eervol ontslag per 16 oktober 1895. Dat werd door de gemeenteraad op 25 oktober 1895 goedgekeurd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 35 vonnis 373  dd. 7-9-1895  

Petrus de Leest, 29 jaar inwonende bij Johannes van de Ven (Jekschotstraat 5) op Zondveld had op 24 augustus in het Lijnt te Erp zijn schapen laten grazen op een stuk weiland. Zes gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In oktober en november 1895 werd een missie gehouden van 6 dagen, gegeven door de Paters Capucijnen. De parochianen waren vol animo.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1895 lukte het pastoor Van Laarhoven met veel moeite om uit Rome een reliquie van de H. Lambertus te verkrijgen voor de kerk van Zijtaart.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads