Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1893


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33. vonnis 135  dd. 28-3-1893   Theodorus van Eert, 22 jaar, schaapherder op den Biezen (Krijtenburg 6). Op 12 maart had hij zijn schapen laten lopen op de grond van Johannes van den Bogaard op den Biezen. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33. vonnis 193  dd. 8-5-1893   Gijsbertus van Erp, 16 jaar, schaapherder bij Lambertus Pepers op Zondveld (Jekschotstraat 1) Op Jekschot had hij een kudde schapen laten lopen over het weiland van Antonius Vogels. Vijf gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33. vonnis 287  dd. 19-6-1893   Antoon van Someren, 16 jaar, schaapherder bij Johannes de Leest op Zondveld (Jekschotstraat 5). Hij had zijn schapen laten grazen in het Dieperskant onder Erp. Zes gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33. vonnis 288  dd. 19-6-1893   Theodorus van der Zanden, 19 jaar, schaapherder bij Franciscus de Leest op den Biezen (Biezendijk 30). Hij had zijn schapen laten lopen over de gemeenteheide zonder schriftelijk toestemming. Zes gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; grafzerk Van Laarhoven op kerkhof te Zijtaart.   Op 10 juli 1893 werd de Zijtaartse pastoor, Joannes Wilhelmus Smits, benoemd tot pastoor in Asten. Op dezelfde dag werd Joannes Antonius van Laarhoven als pastoor in Zijtaart aangesteld. 'Deze benoeming was my regt aangenaam,' schreef Van Laarhoven in het parochiememoriaal, en over pastoor Smits: 'met spijt en weemoed verliet hij deze parochie.' Pastoor van Laarhoven was op 12 december 1847 in Hilvarenbeek geboren.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33, vonnis 364  dd. 13-8-1893   Johannes Bouwmans, 21 jaar, dienstknecht bij Johannes Raaijmakers te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 76). Hij had plaggen gestoken langs de Zijtaartse kunstweg. Een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 33. vonnis 402  dd. 7-9-1893    Jan Johanneszoon van Rijt, 59 jaar wonende op den Doornhoek (Pastoor Clercxstraat 12). Hij had mos en plaggen gestoken langs de openbare kunstweg en verzameld om het daarna mee te nemen. Hij kreeg één gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 33, vonnis 476  dd. 6-10-1893   Gijsbertus van Erp, schaapherder bij Lambertus Pepers op Zondveld (Jekschotstraat 1),  had op Zondveld strikken gezet om daarmee wild te vangen. Hij had vier koperdraden wildstrikken opgesteld en daarna bewaakt. Na enige tijd had hij wild uit de strikken gehaald en deze opnieuw opgesteld. Vijftien gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 21 oktober 1893 werd in de parochie Zijtaart door de nieuwe pastoor van Laarhoven het broederschap van de H. Familie (Jesus, Maria, Joseph) opgericht. Hiervan mochten alleen jongens en mannen lid worden (voor de ongetrouwde meisjes werd wat later de Maria-Congregatie opgericht). Elke twee weken, 's zondags na het lof kwamen de leden van het broederschap bij elkaar om te bidden en te zingen. De ene week waren de jongens aan de beurt en de andere week de meisjes. Soms hield de pastoor een kort opvoedend preekje. De bestuurders ('praefecten' genaamd) moesten nauwkeurig bijhouden wie elke zondag aabwezig en afwezig waren. De afwezigen kregen wel eens in de loop van de week bezoek van de pastoor.

BHIC, Coovels, A-2138, inv. nr. 1156   Op 24 november 1893 werd de heerlijkheid Jekschot verkocht.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; interview met Door Brugmans op 17 november 2006.   Op 25 november 1893 volgde de oprichting van het genootschap 'de H. Kindsheid'. Hiervan waren de kinderen lid. Deze hadden hulp van enkele volwassenen. In 1904 werden ook 'zelatricen' genoemd. Geregeld werd in mei of juni in Zijtaart door kinderen een H. Kindsheid-processie gehouden. De laatste Kindsheidoptocht dateert van 1958.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 57v.   De Gedeputeerde Staten schreven op 7 december 1893 in een brief aan de gemeente, dat er in Zijtaart nog steeds geen hulponderwijzer aangesteld is. Op 22 december 1893 werd besloten opnieuw een oproep te doen en de jaarwedde te verhogen naar 475 gulden.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 57v.   Jacobus Gerardus Dionius van de Donk vroeg ontslag als onderwijzer aan de openbare school te Zijtaart, vanwege zijn benoeming tot opzichter van de Provinciale Waterstaat. Op 22 december 1893 werd hem eervol ontslag gegeven. In zijn plaats werd op dezelfde dag Hendrikus (Hein) van Zutphen, onderwijzer te Bladel, benoemd.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads