Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1892


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 32 vonnis 29  dd.28-1-1892   Hendrikus van den Oetelaar, 49 jaar, slachter, geboren te Sint Michielsgestel en wonende te Veghel buurtschap den Biezen (Kampen A). Op 10 januari 1892 was hij aangetroffen met een geladen schietgeweer in het gehucht Den Biezen. Hij bekende voor de rechter dat hij geen vergunning heeft, maar zei dat hij het geweer enkel gebruikte om roofvogels te schieten welke zijn kippen weghalen. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 32 vonnis 30  dd. 28-1-1892   Franciscus Raaijmakers, 27 jaar, landbouwer te Veghel. Hij was met een geladen schietgeweer zonder vergunning over het jachtgebied ter plekken Den Biezen gelopen. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 41.   Gedeputeerde Staten schreven weer een brief over het onbreken van hulponderwijzers aan de school in Zijtaart. B&W hadden in maart 1891 een oproep gedaan met een jaarwedde van 400 gulden. Daarop had zich niemand gemeld. Op voorstel van de burgemeester werd op 4 november 1892 besloten de jaarwedde te verhogen naar van 450 gulden. Weer zou er niemand solliciteren. In Zijtaart waren al twee onderwijzers, maar vanwege het grote aantal kinderen een derde onderwijzer wettelijk verplicht. Deze derde onderwijzer zou er toen niet komen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig priesterjubileum van pastoor Smits schonken de parochianen in 1892 een stel tabellen in wit metaal aan de kerk.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 32 vonnis 116 en 151  dd. 21-4-1892 en 5-5-1892   Theodorus Lambertuszoon Pepers, 16 jaar, landbouwer te Zondveld (Jekschotstraat 1) liet zijn schapen lopen op het veld van Martinus Verbaken te Keldonk en op het veld van Petrus van den Heuvel te Erp. Zes gulden boete. De tweede keer op het veld van Johannes van Sleeuwen op Zondveld. nog eens zes gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 32 vonnis 192  dd. 2-6-1892   Hendrikus Thomaszoon Swinkels, 18 jaar landbouwer op den Doornhoek (Zuid-Willemsvaart B), had op 4 mei langs de gemeenteweg mos afgekrabd en verder gras en heideplaggen en dit naar huis vervoerd. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 32 vonnis 209  dd 22-5-1892   Antonius van Someren, 16 jaar, schaapherderbij de kinderen van Jan de Leest op Zondveld (Jekschotstraat 5) werd tweemaal aangehouden toen hij met zijn schapen op den Doornhoek op gronden liet grazen waarvoor hij geen schriftelijke toestemming had. Hij werd in dat jaar nog tweemaal hiervoor bekeurd. Hij liet onder andere in de Valstraat zijn schapen laten grazen en telkens drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 218  dd. 6-6-1892   Antonius van Eerd, 24 jaar, landbouwer en schaapherder op den Biezen (Krijtenburg 6), werd in 1892 driemaal bekeurd omdat hij zijn kudde schapen op verboden terrein liet grazen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 219  dd. 15-6-1892   Jacobus van der Sanden, 56 jaar, schaapherder bij Frans de Leest, geboren te Luijksgestel en wonende op den Biezen (Biezendijk 30). Hij liet een kudde schapen grazen op het Rijbroek zonder schriftelijke vergunning. Later bleek dat Frans de Leest wel degelijk een schriftelijke vergunning van de gemeente heeft en Jacobus werd vrij gesproken.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 230  dd. 15-6-1892   Laurentius van Lith, 50 jaar, timmerman, wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 25). Hij had gewerkt met een open brandende petroleumlamp in een schuur waar ook brandbare stoffen opgeslagen lagen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 341  dd. 29-8-1892   Lambertus Martinuszoon Biemans, 13 jaar, wonende te Zondveld (Heihoef 1). Hij liet zijn schapen lopen op grond bezet met jonge mast en toebehorende aan Johannes van den Tillaart. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 395  dd. 20-10-1892   Jan van de Rijt, 56 jaar, wonende bij zijn broer Johannes op den Doornhoek (Pastoor Clercxstraat 12). Op 4 oktober had hij plaggen gestoken in de Valstraat langs de weg en mee genomen. Vijf gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 447  dd. 17-11-1892   Hendrikus Antoniuszoon Fassbender, 27 jaar landbouwer op Jekschot onder Sint Oedenrode. Jachtovertreding omdat hij wildstrikken gezet heeft. Heeft deze een tijd lang bewaakt en is er na enige tijd naar gaan kijken of ze wel goed gesteld waren en toen was hij het haasje. Boete f. 25,-

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 450  dd. 17-11-1892   Anna Maria van den Tillaart, 50 jaar, huisvrouw van Gijsbertus van den Nieuwenhuizen, wonende op den Doornhoek (Pastoor Clercxstraat 10). Op 16 oktober, ’s avonds om  acht uur had hij in een schuur werkzaamheden verricht met een niet afgesloten olielamp terwijl daar licht ontvlambare stokken liggen opgeslagen. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  32. vonnis 465  dd. 1-12-1892   Lamberta Opheij, weduwe van Johannes van Tilburg, 57 jaar geboren te Erp en wonende op den Biezen (Biezendijk 8). Ze had na sluitingstijd nog een klant in haar herberg. In de gelagkamer van haar tapperij op den Biezen zat na sluitingstijd nog de gepensioneerde militair Adolf Raprecht uit Eerde. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.  33. vonnis 10  dd. 29-12-1892   Arnoldus van Horik, 32 jaar, schaapherder bij Franciscus de Leest op den Biezen (Biezendijk 30). Geboren te Deurne en wonende op den Biezen. Hij had op 4 december te Sint Oedenrode op de Evertse heide een kudde schapen laten lopen zonder dat hij daarvoor een schriftelijk bewijs had. Hij negeerde het bord wat daar opgesteld stond met het opschrift Verboden vee te laten lopen zonder toestemming. Drie gulden boete.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads