Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1889


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 100  dd. 28-2-1889   Johannes Vervoort, 37 jaar wonende te Zijtaart op Zondveld (Jekschotstraat 2A) waar hij in de stal aan het werken was met een open petroleumlamp terwijl daar brandbaar hooi en stro lag opgeslagen. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 142.   De burgemeester informeerde de gemeenteraad op 2 maart 1889 dat de begroting voor de verharding van de weg over Zijtaart en Zondveld en de subsidieaanvraag klaar zijn. De raad sprak over het opruimen van beplanting en besloot om subsidie aan te vragen voor de zesde soort greskeien.

BHIC, GA Veghel  

De ondergetekende verklaren dat zij tegen een vergoeding van 10 cent ten behoeve van de gemeente afstand te doen het recht op beplanting van de kant van de openbare weg tegenover hun hierna genoemde percelen. Burgemeester en wethouders van Veghel verklaren dat de ondertekenaars bereid zijn de beplanting te zullen ruimen en te zullen afstaan voor de nieuwe kunstweg Veghel – Lieshout. Voor de bomen, welke zij nog kunnen verpoten vragen zij uitstel tot 1889. 

-         De kinderen vn Johannes van Asseldonk  tegenover sectie E nrs. 145, en 2334

-         Johannes van Eijndhoven  tegenover sectie E nrs. 2332, 148, 2188, 2187 en 2189

-         Hendrikus van der Schoot  tegenover sectie E nrs.1784 en 1783

-         Gijsbertus van den Nieuwenhuizen  tegenover sectie E nrs. 2333, 2467, 413, 2428 en 2472

-         Laurens van de Rijt  tegenover sectie E nrs. 408, 403 en 2296

-         Arnoldus van der Linden  tegenover sectie E nrs. 2079 en 2078

-         Hendrikus Vogels  tegenover sectie E nr. 382

-         Johannes Vogels  tegenover sectie E nrs. 2421, 2422 en 1814

-         Johannes van Asseldonk  tegenover sectie E nrs. 2473, 2474, 175, 176, 288, 289 en 2423

-         Antonius Van Asseldonk  tegenover sectie E nrs. 363, 362, 285, 286, 287, 293 en 2045

-         Theodorus Vermeulen  tegenover sectie E nr. 361

-         Weduwe van Johannes Van Lieshout  tegenover sectie E nrs. 360, 2210 en 2209

-         Egidius van Lith  tegenover sectie E nr. 2184

-         Jan Smits (smid) tegenover sectie E nr. 2387

-         Johannes van den Nieuwenhuizen  tegenover sectie E nr. 2388

-         Johannes van de Ven  tegenover sectie E nr. 2389

-         W. Rijkers  tegenover sectie E nr. 2345 gebruikster Adr. Van Eert, weduwe van. Theodorus van de Rijt

-         Petrus van Lith  tegenover sectie E nrs. 2446, 2445 en 2304

-         Kinderen van Johannes van Sleeuwen  tegenover sectie E nrs. 2130, 2133, 1942, 2452 en 2453

-         Jan Pepers  tegenover sectie E nrs. 1943, 1781, 1944, 1780

-         Johannes Scheepers  tegenover sectie E nrs. 1946, 1947

-         P. Brugmans  tegenover sectie E nrs. 2132, 1939 (kan niet schrijven)

-         Peter van de Rijt  tegenover sectie E nr. 2131

-         Jan van den Hurk  tegenover sectie E nrs. 1954, 1957, 1952

-         Johannes Vervoort  tegenover sectie E nrs. 2376, 2377

-         Johannes de Leest  tegenover sectie E nrs. 1821, 2039, 1981

-         Theodorus van Rijbroek tegenover sectie E nr. 2429

-     Lambertus Pepers  tegenover sectie E nr. 1951

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 6 april 1889, daags voor Passiezondag werd eenen missie geopend, die op Palmzondag gesloten werd. Ze werd gegeven door twee paters Capucijnen, namelijk Honorius Guardiaan te Handel en pater Severinus. Ofschoon de paters zeer goed voldeden, was er toch niet zoveel animo als de vorige keer.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 143.   Op 13 april 1889 verzochten Johannes van Asseldonk en 10 andere bewoners van Zijtaart en Doornhoek om de nieuwe weg te laten beginnen bij de eerste stenen brug bij sluis IV en niet bij de tweede brug. Dit verzoek werd op 26 april 1889 door de gemeenteraad afgewezen.

BHIC, PB, toegang 17, inv. nr. 6610.   In een notitie in het archief van het Provinciaal Bestuur van 14 juni 1889 staat dat de weg over Zijtaart en Zondveld 3.600 meter lang zal worden. Het standpunt van de gemeente Lieshout wordt er ook beter uitgelegd dan in de notulen van de Veghelse gemeenteraad. Lieshout heeft het geld niet en er liggen al een groot aantal kunstwegen in de gemeente Lieshout, waaronder drie provinciale en twee gemeentelijke kunstwegen, die al het nodige aan onderhoud kosten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 212  dd. 29-5-1889   Adrianus van Oirschot, 22 jaar, geboren Sint Michielsgestel en wonende op den Biezen heeft in het gehucht Zijtaart heide verzameld. Een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 249  dd. 4-6-1889   Stephanus Swinkels, 46 jaar wonende in Zijtaart (Zuid-Willemsvaart A). Op 24 mei werd hij te Veghel aan het Hoogeinde, in staat van dronkenschap aangehouden, slingerend zwaaiende en wartaal sprekend. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 152v.   De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stuurden bericht dat zij een bijdrage van 45 % (met een maximum van f 28.500) willen geven in de kosten van aanleg en éénjarig onderhoud van de keiweg vanaf de Zuid-Willemsvaart en langs de gehuchten Doornhoek, Zijtaart en Zondveld tot perceel E2039.

De burgemeester merkte in de gemeenteraadsvergadering van 22 juli 1889 zuinigjes op dat hij meer had verwacht en dat raadslid Manders hogere verwachtingen had gewekt. En dan te weten dat maar enkele mensen ook langs die weg wonen. Maar toen was er geen weg meer terug. De burgemeester merkte nog op dat alle beplantingen aan de kant moeten zijn, voordat aan de weg begonnen kan worden. De raad was het daar mee eens en accepteerde ook het aanbod en de voorwaarden van Gedeputeerde Staten.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In augustus 1889 het harmonium van de kerk per tram naar Den Bosch gebracht om daar gerepareerd te worden. Het koor en de pastoor waren ongeveer 15 dagen van orgelbegeleiding beroofd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 336 dd. 13-8-1889   Franciscus de Rijk, 50 jaar, schaapherder bij Jan de Leest op Zondveld (Jekschotstraat 5). Op 30 juli had hij zijn kudde schapen laten grazen op verboden gebied. Op een plaatje aan een paal, staande op de Jekschotse heide, was te lezen dat het daar alleen tegen betaling schapen mochten grazen. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 160 en 163v.   Lid Manders vroeg op 12 oktober 1889 hoe ver de voorbereidingen voor de aanleg van de weg gevorderd waren. De burgemeester antwoordde dat L. Vervoort daarmee bezig is. Op 16 november 1889 zei Manders dat de gemeente Veghel de weg van Veghel naar Zondveld zo spoedig mogelijk klaar moet hebben. Ander zal men lang op de subsidie zal moeten wachten, omdat ook Reusel, Hooge Mierde en Hilvarenbeek subsidie gaan vragen voor een weg. De burgemeester zei dat nu de punten voor verbreding van de landweg zijn aangewezen, zodat men kan vaststellen welke stukjes grond aangekocht moeten worden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 493  dd. 3-12-1889   Petrus Biemans, 45 jaar landbouwer te Zijtaart (Leinserondweg 20). Op 16 november was hij op zijn stal, waar ligt vlambare stoffen lagen als zoals hooi en stro, met een open brandende petroleumlamp aan het werken. Drie gulden boete.Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads