Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1888


GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 120v.   De burgemeester vertelde de gemeenteraad op 1 maart 1888 dat L. Vervoort gevraagd is een begroting te maken voor de aanleg van een verharde weg van Veghel over Zijtaart naar Zondveld en verder. Manders vond dat onnodige kosten maken, omdat de opzichter van de Waterstaat toch een begroting gaat maken vanwege de aanvraag voor provinciale subsidie.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In april 1888 werd er een nieuwe bliksemafleider op de kerktoren, omdat de oude kapot was. De spits is van platina, het van rood koper gevlochten draad gaat van boven tot onder aan een stuk zonder soldering. De draad is onder bevestigd aan een vierkante roodkoperen plaat, welk is neergelegd in een gemetseld putje.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 206  dd. 24-5-1888   Cornelis van der Heijden, 50 jaar, arbeider, geboren te Oirschot en wonende op den Biezen werd voor de rechtbank gedaagd. Hij had op 3 mei 1888 heideplaggen gestoken en langs de kant van de sloot tegen de boompjes had opgetast. Cornelis verklaarde voor de rechter dat hij dit niet gedaan had om die plaggen mee te nemen. Hij was van plan om als hij de grond van zijn baas bewerkt had deze plaggen weer terug te leggen. De rechter sprak hem vrij

Parochieregisters Zijtaart en bevolkingsregisters Veghel   Op 2 juni 1888 overleed de 3 maanden oude baby Ardina, dochter van Joannes van der Pas. Twee weken later, op 16 juni overleed haar broertje Petrus, geboren op 1 februari 1887. Zes dagen later overleed de 24-jaar oude vader Joannes van der Pas. De moeder, Wilhelmina, dochter van Cornelis van den Bogaard, had voor haar huwelijk al twee buitenechtelijke kinderen gekregen. Het gezin woonde op Jekschotstraat 20.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 264  dd. 28-6-1888   Franciscus de Rijk, 49 jaar, schaapherder bij de kinderen De Leest op Zondveld (Jekschotstraat 5) had zijn kudde schapen langs de gemeenteweg in het gehucht Zijtaart laten grazen zonder schriftelijke toestemming. Drie gulden boete.


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 402  dd. 4-10-1888   Petrus de Rooij, 24 jaar, geboren in Son en Breugel, schaapherder bij Lambertus Peepers op Zondveld (Jekschotstraat 1). Hij had zijn schapen laten gazen op andermans grond, waarvoor drie gulden boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 446  dd. 15-10-1888   Theodorus van Eert, 18 jaar (geboren te Sint Oedenrode op 14 januari 1870) dienstknecht op Zijtaart. Hij had op Jekschot wildstrikken geplaatst met het doel hazen of konijnen te vangen. Twintig gulden boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 472  dd. 15-11-1888   Jan Meulendijks, 17 jaar, geboren te Lieshout en dienstknecht bij weduwe Wilhelmus van der Linden op Zondveld. Hij was in het gehucht Soffelt aan het jagen met een geweer zonder jachtakte. Toen veldwachter van der Velden hem benaderde sloeg hij op de vlucht, maar werd bij zijn woning aangehouden. Het geweer, geschat op een gulden, werd in beslag genomen en kreeg een boete van tien gulden.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 28 vonnis 475  dd. 6-11-1888   Hendrikus Jochijms, 32 jaar. molenaar, geboren te Beugen en wonende te Veghel (Doornhoek). Hij had op 18 oktober 1888 op een zandweg zijn paard gespannen voor een kar welke te zwaar was beladen met rogge wat de krachten van het paard te boven ging. Nadat Hendrikus 17 zakken had afgeladen ging het nog niet. Na enige stappen bleef het paard weer staan omdat zijn krachten tekort schoten. Gedaagde heeft aan ander paard moeten inspannen en bij de molen gekomen werd alles gewogen en bleek dat er ongeveer. 2625 kg rogge op zijn kar gelegen was. Hij verklaarde voor de rechter dat het om een weddenschap ging waarvoor tien gulden op het spel stond. De rechter legt hem een boete op van f.7,50.

 
GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 131v en 138.   Op 14 december presenteerde de burgemeester aan de leden van de gemeenteraad de plannen voor de verharding van de weg vanaf de Zuid-Willemsvaart over Zijtaart en Zondveld naar de grenzen van Lieshout. Het plan was in drie delen gesplitst: het eerste deel loopt vanaf de Zuid-Willemsvaart tot aan de Klaverhoef, het tweede deel van dit punt tot aan het Zondveld, en het derde deel van daar tot aan de grenzen van Lieshout. Er volgde een discussie, waarna men besloot om het tweede deel door te trekken tot tegenover het huis van Antonie de Leest. Raadslid Manders adviseerde om voor het geheel in n keer subsidie aan te vragen. De burgemeester was daar niet zo blij mee, vanwege de kosten. Op zijn voorstel besloot de raad om subsidie aan te vragen voor alle drie delen, maar dat het derde deel pas aangelegd zou worden nadat de gemeente Lieshout aansluit. Dit voorstel werd aangenomen.

Raadslid Van der Linden wil het liefst een grindweg, omdat de meeste voertuigen te zwak zijn om een keiweg te berijden. De burgemeester antwoordde dat men in Eerde n een keiweg n een grindweg heeft. Men heeft daar dezelfde voertuigen als in Zijtaart en in Eerde geeft men de voorkeur aan een keiweg. Bovendien kost het onderhoud van een grindweg veel en de weg is na elke grindstorting bijna onberijdbaar. Men kiest dan voor een keiweg. Er werd een commissie aangesteld die de aanleg van de weg voor moet bereiden. Leden van die commissie worden naast de burgemeerster: Van der Linden, Manders, Vlker en Van der Hoeven.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 29 vonnis 10  dd. 24-12-1888   Petrus van den Oever, 37 jaar, landbouwer geboren en wonende te Zijtaart (Leinserondweg 12). Op 8 december had hij op de provinciale weg onder Sint Oedenrode gereden met paard en kar in volle draf en slechts met een lijn. Bovendien had hij zonder noodzaak in de berm van deze weg gereden . Hij zette met hevige slagen zijn paard aan, waarop deze galopperende door de berm richting Veghel ging om aan de bekeuring te ontkomen. Maar de veldwachter achtervolgde hen tot aan zijn woning op Zijtaart. Boete twee gulden.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads