Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1880


GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 101 en 112.   In de vergadering op 29 april 1880 besprak de gemeenteraad een brief van pastoor Felix Clercx en 33 andere bewoners van Zijtaart, die de gemeenteraad verzochten een kunstweg van Veghel naar Lieshout aan te leggen. Hun verzoek werd gesteund door een brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken die de raad aanbeval een kunstweg aan te leggen van Nistelrode over Veghel naar Lieshout. Besloten werd dit verzoek later te bespreken. Er werd over deze weg overlegd met de gemeente Lieshout. De gemeenteraad van Lieshout voelde er weinig voor om hiervoor geld uit te geven en bood de gemeente Veghel gratis de grond aan voor de aanleg van deze weg vanaf de gemeentegrens tot aan de weg van Sint-Oedenrode naar Lieshout. Veghel moest dan de aanleg en het onderhoud van de weg betalen. Dat zag de gemeenteraad van Veghel op 27 augustus 1880 niet zitten.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1880 werden vier gebrandschilderde masaik-ramen in de kerk geplaatst. Eenderde werd geschonken door Engelbertus Vervoort, eenderde door pastoor Clercx en eenderde werd door de kerk betaald.

Toegestuurd door Marc van den Berkmortel  
GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 122v.   De burgemeester vertelde de gemeenteraad dat naar aanleiding van de wet van 17 augustus 1878 tot regeling van het lager onderwijs de jaarwedden van de hoofdonderwijzers te Zijtaart en Eerde verhoogd moeten worden. De jaarwedde van de hoofdonderwijzer te Zijtaart wordt per 1 november 1880 700 gulden.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, arch. nr. 19, foto 2592.   Egidius van Lith, 71 jaar, winkelier te Zijtaart had in zijn winkel enige litermaten en halve litermaten zonder stempelmerken. Hij kreeg op 22 november 1880 een boete van vijf gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis  1080  dd 13-12-1880   Petrus Oppers, 38 jaar, wonende op Jekschot onder Sint Oedenrode, had op 19 november 1880 op de openbare weg te Jekschot een hoop strooisel hinderlijk laten liggen en zo de doorgang versperd. Hij krijgt een boete van twee gulden.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads