Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1879


BHIC, Rechtbank Den Bosch, toegang 24, inv. nr. 25, vonnis 14.  

Wilhelmus van Rijbroek, 22 jaar en arbeider geboren en wonende te Veghel heeft op 9 februari 1879 onder het gehucht Zijtaart in de woning van Johannes Krieken aldaar Antonia van der Zanden, vrouw van Hendricus Hellings op de grond gesmeten, haar aan de haren getrokken en geschopt. Eerder dreigde hij alle huisraad naar buiten te gooien. Voor de rechtbank kon Willem alleen nog herinneren dat hij in beschonken toestand verkeerde. De rechter vond dat hij acht dagen in de cel moest om te ontnuchteren.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1872 was de kerk in Zijtaart door de nieuwe pastoor zelf ingezegend. Op 14 juli 1879 werd de Zijtaartse kerk op plechtige wijze door de bisschop, Monseigneur A. Godschalk, geconsacreerd. Pastoor Smits schreef: 'Nadere bijzonderheden zij mij daarover niet ter oore gekomen. Zooals elders zal die plechtigheid zich dus ook hier wel gekenmerkt hebben door het solemneel afhalen van Monseigneur, aanspraken, het oprichten van eerebogen en verdere feestelykheden.'

BHIC, Rechtbank Den Bosch, toegang 24, inv. nr. 129, vonnis 76.   Hendrikus de Wit, 65 jaar geboren en wonende te Veghel was van beroep ruilbuiter, waarschijnlijk ook een zwerver, omdat hij op de avond van 14 november 1879 voor onderdak bedelde. Dat was in Zijtaart bij Jan van Sleeuwen waar Hendrikus een slaapplaats voor de nacht vroeg, maar de veldwachter greep hem in zijn kraag. Een dag gevangenisstraf was het oordeel van de rechter. Dus toch onderdak, maar wel erg duur, omdat hij ook de proceskosten groot f. 10,85 moest betalen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads