Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1878


GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 36 en 39v.   De verkoop van de de school en onderwijzerswoning te Zijtaart bracht 1.100 gulden op. Gemeenteraadslid dr. van den Bergh wilde deze verkoop tijdens de vergadering op 16 januari 1878 niet goedkeuren, want het gebouw was op 1.200 gulden getaxeerd. Volgens de burgemeester is er niet meer voor te krijgen is. Van der Linden zei dat hem door een timmerman is verteld, dat het gebouw veel geleden heeft en goed betaald is. Uiteindelijk werd door de raad besloten om het gebouw opnieuw te veilen. De verkoop van de school bracht bij de tweede openbare verkoop 1.232 gulden op. Deze verkoop werd op 4 maart 1878 door de gemeenteraad goedgekeurd.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 36v.   Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, vroeg om vergoeding voor het verlies van een stukje grond met daarop staande fruitbomen, dat hem bij de verkoop van de oude school en onderwijzerswoning ontnomen zal worden. Het verlies werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 januari 1878 niet noemenswaard geacht en het verzoek werd afgewezen.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 38v.   Op de vergadering van de gemeenteraad van 4 maart 1878 werd een brief van de schoolopziener besproken. Die merkte op dat de hoofdonderwijzer te Zijtaart noch door een hulponderwijzer, noch door een kwekeling ter zijde wordt gestaan, waardoor bij de kinderen weinig ontwikkeling en vordering worden waargenomen. Er was door hoofdonderwijzer Jan Peter Niesen wel moeite gedaan om een kwekeling te krijgen, maar vanwege de lage toelage was dat niet gelukt. Raadslid Völker had al met een mogelijke kandidaat gesproken. B&W zal maatregelen nemen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 226 d.d. 28-3-1878   Cornelius van den Boogaard, 36 jaar, arbeider geboren te Esch en wonende te Veghel (Jekschotstraat 20) had op 12 maart in het gehucht Zondveld ter plekke Jekschot heide gestoken en mee genomen. Hij kreeg drie dagen celstraf.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 19  vonnis 233 d.d. 28-3-1878   Op vastenavond 5 maart 1878 kreeg Piet van Hamond woorden met Gerardus Bouwmans uit Veghel. Piet beweerde dat Gerardus zijn masker had beschadigd welke hij voor zijn gezicht had.

Thomas Swinkels zag de twee ruzie maken en mengde zich in hun gesprek. Gerard zag de bui al hangen en vluchtte bang weg. Thomas rende hem achter na en haalde hem in. Thomas pakte zijn kniep en snee de jas en broek van Gerardus Bouwmans in stukken.

Drie nog jeugdige toeschouwers die alles gezien hadden worden als getuigen opgeroepen. Dit waren Johannes Jansen, 14 jaar, Antonius Wigmans, 12 jaar en Willem van Dalen, 13 jaar.

Ondanks deze verklaringen achtte de rechter het onvoldoende bewezen dat Thomas deze vernieling had aangebracht en sprak hem vrij. Thomas Swinkels woonde vanaf 1888 op Zuid-Willemsvaart B en was misschien een zoon van Jan Swinkels die op Zuid-Willemsvaart A woonde.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 19  vonnis 251 d.d. 15-5-1878   Johannes Burgers, 60 jaar, (Jekschotstraat 15) en Martinus Burgers, 24 jaar hadden op 16 april 1878 op het Zondveld heideplaggen gestoken, op een kruiwagen geladen en mee genomen. Beiden kregen 6 dagen gevangenisstraf.

Collectie Mari Brugmans.   Op juli 1878 werd te brandspuit in Zijtaart geplaatst, waarbij een aantal potten bier werden gedronken bij P. van Lith.
BHIC 7698-A.86. Gevonden en toegestuurd door Anroon Vissers.   Leden van de brandweer in Zijtaart in 1878.
Collectie Mari Brugmans.   Niet lang daarna kwam de brandweer in actie. Het nieuw gebouwde huis van Martinus van de Heuvel stond in brand. Op de afbeelding staan de namen van de mensen die hielpen met blussen en die daarvoor een premie kregen van de gemeente.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1878 schonk pastoor Clercx aan de kerk een nieuwe eikenhouten communiebank met een wit marmer blad.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 62v.   Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, vroeg om een gratificatie en verhoging van zijn jaarwedde. De gemeenteraad besloot op 29 oktober 1878 het verzoek af te wijzen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 19  vonnis 388 d.d. 4-11-1878   Lambertus van Eert, Gerarduszoon (Krijtenburg 6) heeft op 29 september te Jekschot zijn schapen laten grazen op het land toebehorend Mevrouw Sopers uit Den Bosch. Hij kreeg 3 gulden boete.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads