Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1877


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 5385 d.d. 15-1-1877   Egidius van Lith, 74 jaar, winkelier, geboren Lieshout en wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 25). Hij werd bekeurd omdat hij in zijn winkel een blikken oliemaat van een halve liter heeft zonder een geldig ijkmerk. Van Lith kreeg een boete van één gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 5401 d.d. 5-2-187   Antonius Smits, 40 jaar, had op den Biezen zijn mesthoop bij zijn huis, met een grootte van 16 bij 3 meter, zo neer gelegd, dat deze hinderlijk de weg versperde.  Hij kreeg een boete van twee gulden.

GA Veghel, nr. 25, fol. 13v.    De burgemeester vertelde de gemeenteraad op 15 maart 1877 dat B&W bezig was met het maken van een plan voor de school en onderwijzerswoning te Zijtaart. De kosten vallen tegen. Het bestuur zal kijken of er bezuinigd kan worden, zonder dat de degelijkheid van de gebouwen daaronder lijdt.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 37 d.d. 19-7-1877   Cornelis van der Velden, 27 jaar, heeft op 11 juni op den Doornhoek arglistig gras afgesneden en mee genomen. Hij krijgt een boete van tien gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 41 d.d. 19-7-1877   Cornelius van den Boogaard, 36 jaar, arbeider geboren te Esch en wonende te Veghel (Jekschotstraat 20) heeft samen met zijn vrouw Johanna van Boxtel op het Zondveld vier mastenboompjes mee genomen en gaan hiervoor beiden zes dagen het gevang in.

GA Veghel, nr. 25, fol. 22v.   De bouw van een school en onderwijzerswoning te Zijtaart werd aanbesteed. Van de vijf inschrijvers was aannemer L. Paap te Veghel het laagst met f 6.545. De aanbesteding werd op 10 augustus 1877 door de gemeenteraad goedkeurd.

BHIC, toegang 24, rechtbank Den Bosch, inv. nr. 115, vonnis 7.   Klompenmaker Johannes Martinus Broks uit Veghel was op 16 september 1877 in een herberg  te Zijtaart. Daar was ook Johannes Willem Kremers (zoon van Willem Kremers en Maria van der Spanck) uit die plaats, waarmee hij onenigheid kreeg. Kremers wilde het oplossen door de vechtjas mee naar huis te nemen. Toen ze echter door de winkel naar buiten waren gegaan sloeg Broks toe met een mes en haalde het gezicht van Johannes Kremers open. Hevig bloedend vluchtte deze laatste weer naar binnen. Johannes Broks moest hiervoor een maand het gevang in en kreeg bovendien nog een boete van acht gulden.

Collectie Mari Brugmans.   Bij de nieuwe school werd ook een brandweerhuisje gebouwd. In november 1877 werd een brandspuit besteld.
GA Veghel, nr. 25, fol. 30v.   Op 7 november 1877 besloot de gemeenteraad om de oude school en onderwijzerswoning te Zijtaart met de tuin voor de woning, het schuurtje en een stukje grond ter breedte van ongeveer 6 meter achter langs het gebouw te verkopen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1877 werd de kerk versierd met drie gebrandschilderde ramen in het priesterkoor, voorstellende: de Boodschap, H. Drievuldigheid en de Zuivering van Maria. De ramen waren een gift van Driek, Hannes en Hendrien van Asseldonk uit Zijtaart. Ook werden in 1877 een zulver vergulde kelk en een zilveren wierooksvat aangeschaft.

GA Veghel, nr. 25, fol. 33.   Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart vroeg de gemeenteraad om een gratificatie van 50 gulden en om verhoging van zijn jaarwedde. Raadslid Völker merkte op dat Niessen 125 gulden per jaar krijgt voor het houden van een kwekeling, terwijl er al geruime tijd geen kwekeling aan de school in Zijtaart werkt. Het verzoek van Niessen werd op 10 december 1877 afgewezen en Niessen werd aan zijn verplichtingen herinnerd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 145 d.d. 10-12-1877   Johannes Vervoort, 50 jaar, arbeider wonende op Jekschot onder Sint-Oedenrode, heeft aldaar op het veld een koperdraden wildstrik gezet met de bedoeling een haas te vangen. Hij krijgt een boete van 25 gulden en twee dagen gevangenisstraf.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads