Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1876


GA Veghel, inv. nr. 24, fol. 167v.   Begin 1876 had men in Veghel nog steeds geen geschikte onderwijzer gevonden voor het uitgebreid lager onderwijs in Fans en tekenen. Jan Peter Niesen, de hoofdonderwijzer te Zijtaart, was een jaar geleden afgewezen, omdat hij geen bevoegdheid had om tekenen te geven. Niesen was bevoegd les te geven in Frans, Duits en wiskunde. Hij had vier jaar lang les gehad in tekenen aan de rijkskweekschool in Den Bosch en was van plan om in het voorjaar an 1876 daarvoor examen af te leggen. Hij werd op 25 januari 1876 aangesteld voor 250 gulden per jaar. Na zijn examen tekenen zal dat verhoogd worden tot 300 gulden.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1876 werd de kerk verder aangekleed. Er kwamen altaren toegwijd aan Maria en Joseph. Hannes en Hendrien van Zutphen uit Veghel schonken het Mariabeeld. De Heer Frans van den Heuvel en zijne vrouw schonken 100 gulden voor het Sint-Josephbeeld. Pastoor Clercx schonk een prachtige en erg dure zilver vergulde monstrans aan de kerk. Er kwam een doopvont in de kerk, lampen, kandelaars en niet te vergeten een missaal. Op het kerkhof werden een ijzeren kruis en Christus-beeld op de Calavarieberg geplaatst, geschonken door de heren G. Rath, W. van de Ven en A. van Hout.

BHIC toegang 7698, inv. nr. 90, d.d. 8 juni 1876.  

Oprichting brandweer afdeling Zijtaart.

Benoemd tot brandmeester Johannes van Asseldonk.

Adjunct brandmeester: Johannes van den Nieuwenhuizen.

Spuitgasten: Petrus en Laurens van Lith. Pompmeesters: Lambertus van Dam en Johannes van Eijndhoven. Pompers: Willem van Boxmeer, Johannes van Asseldonk Azn., Lambertus van Asseldonk Azn., Theodorus van den Nieuwenhuizen, Johannes van Lieshout, Gerardus, Jan van de Ven, Willem van de Ven, Hendrikus van der Linden, Antonius Vogels, Theodorus van den Biggelaar, Antonius van de Ven, Gerardus van den Oever, Petrus van den Oever, Johannes van der Linden, Theodorus van de Ven, Gerardus van de Ven, Arnoldus Kemps, Willem Rijkers, Petrus van Weert, Johannes Raaimakers, Godefridus van Eerdt, Gerardus van den Broek, en Martinus van der Steen.

Werktuigkundige: Johannes Smits

BHIC toegang 7698, inv. nr. 90, notulen van de gemeente-raadsvergadering d.d. 12 juni 1876.   'Wordt besloten op maandag den 17e juni 1876 des avonds 6 uur te houden een oefening van de brandweer in de kom deze gemeente'

BHIC toegang 7698, inv. nr. 90, notulen van de gemeente-raadsvergadering d.d. 12 juni 1876.   'Daar de nieuwe school te Zijtaart den eersten der volgende maand moet in gebruik genomen worden, wordt goed gevonden die tijdig van het nodig meublement te voorzien en daartoe voor zoveel nodig gebruik te maken van het overtollig meublement uit de openbare school in de kom.'

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 5192 d.d. 3-7-1876   Christina Swinkels, 50 jaar weduwe van Gerardus van Eert uit Zijtaart (Corsica 15) moet 3 gulden boete betalen omdat haar los lopende hond geen muilkorf had. Zo werden daarvoor ook bekeurd Martinus Vervoort, 36 jaar, timmerman (Corsica 6) en Johannes van Asseldonk 44 jaar.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 18 vonnis 5265 d.d. 25-8-1876   Lambertus van Eert, 16 jaar en zoon van Christina Swinkels weduwe van Gerardus van Eert (Krijtenburg 6) heeft een kudde schapen in het Rijbroek laten grazen op gemeentegrond waarvoor ze geen vergunning hadden. De zoon 3 gulden en de moeder 1 gulden boete.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads