Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1874


GA Veghel, inv. nr. 24, fol. 84.   Jan Peter Niesen kreeg op 13 februari 1874 zijn vaste aanstelling als hoofdonderwijzer te Zijtaart. Hij had een akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en van toelating tot het geven van onderwijs in wiskunde en de hoogduitse taal.

GA Veghel, inv. nr. 24, fol. 86 en 89v.   De Zijtaartse pastoor Felix Clercx en 17 andere inwoners van Zijtaart vroegen de gemeente op 13 maart 1874 om in Zijtaart een brandspuit te plaatsen. De burgemeester stelde de raad voor dit punt later te bespreken omdat twee raadsleden afwezig waren. Een week later werd er overlegd. De burgemeester betoogde dat de huizen en gebouwen op Zijtaart ver van elkaar staan; wordt daar een brandspuit geplaatst, dan komen de andere gehuchten ook. De raadsleden Verhoeven en Van Eert verdedigden het verzoek. Dr. Van den Bergh zei dat er wellicht een nieuwe school in Zijtaart komt. Daar kan dan ook een bergplaats voor de brandspuit bij gebouwd worden. Besloten werd op de nieuwe school te wachten.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1874 ging er een intekenlijst de parochie rond voor bijdragen voor een preekstoel in de kerk. Die aktie bracht f 974 op, de preekstoek kostte f 1.800. Een andere grote kostenpost was het polijchromeren van de kerk. In 1874 werden er ook biechtstoelen in de kerk geplaatst. De poort van het kerkhof werd versierd met twee stenen engelen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Bert van Eert schonk aan de kerk een akker. Daarvoor werd er 30 jaar lang elk jaar een gezongen gaargetijde voor hem gelezen. Het eerste jaargetijde werd in december 1874 gehouden. Meestal werd voor dit doel een bepaald bedrag gegeven.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads