Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1866


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 2955 (8-1-1866).   Op 4 december 1865 vonden de commiezen in de paardenstal van Aard van Asseldonk, bouwman, 57 jaar, wonende aan de Doornhoek (nu Pastoor Clercxstraat 1) tussen het stro en andere licht brandbare stoffen, enige as liggen. De as was al koud geworden, maar lag daar duidelijk niet voor de bemesting, deze was afkomstig van een haard. Vanwege dit brandgevaarlijke gedrag krijgt Aard een geldboete van drie gulden en moet hij ook de kosten van de rechtzaak betalen: 59 cent.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 2980 (29-1-1866).   Wilhelmus Kremers, oud 38 jaar, arbeider, geboren te Erp en wonende op den Biezen (De Kampen 6) had op 26 december in zijn huis in een houten bak zonder deksel op de stal haardas geborgen. Vanwege het brandgevaarlijke gedrag krijgt Willem een geldboete van drie gulden en de kosten van het rechtsgeding van 87 cent.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 2992 (12-2-1866).   Johannes Kremers, 13 jaar en Martinus Kremers, 11 jaar zonen van Willem Kremers, schooljongens wonende op den Biezen (De Kampen 6). De knapen hebben op 15 januari arglistig dor hout verzameld ten nadele van de gemeente Veghel. Dit hout lag in een bos gelegen langs de Rooise weg. Beiden moeten hiervoor twee dagen de gevangenis in.

GA Veghel, inv. nr. 22, fol. 147v (09-06-1866), fol. 172v (29 oktober 1866) en fol. 182v (6 december 1866).   Op 30 juni 1863 was J.L. Smits benoemd tot hulponderwijzer aan de school in Zijtaart. Per 15 juni 1866 kreeg hij eervol ontslag van de gemeenteraad, omdat hij aangenomen was als hoofdonderwijzer in Neerloon. J.L. Wijnbergen. 'huisonderwijzer te Helmond' solliciteerde op de ontstane vacature. De burgemeester uitte op 29 oktober 1866 bedenkingen in de gemeenteraad, waarop Wijnbergen zijn sollicitatie weer introk.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 3104 (27-8-1866).   Petrus Bekkers, 33 jaar, wonende op Jekschot (Jeschotstraat 11) had  op 29 juli 1866 een vuurtje gestookt binnen nabij een bos te Jekschot. Hij krijgt daarvoor een boete van f. 7,20.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 3147 (29-10-1866).   Lambertus van Hout, 13 jaar koeherder, en Dirk Burgers, 44 jaar, landbouwer, krijgen een boete van drie gulden opgelegd. Lambertus had een koe van Dirk Burgers laten lopen op het land van de weduwe van Antonie Schepers.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 9, vonnis 3163 (12-11-1866).   Henricus van Zutphen, 63 jaar, landbouwer te Zijtaart (Meester van de Venstraat A), krijgt en boete van drie gulden, omdat hij vlak bij zijn huisje te Zijtaart, welke met stro is gedekt, hete haardas gestort heeft.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads