Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1851


BHIC, toegang 7698, inv. nr. 126, Veghel, burgemeesters-register d.d 3-2-1851     Maria Anna van Boxtel, dienstmeid bij Peter Merks op het Zondveld (nu adres Krijtenburg 17) deed aangifte van inbraak. De dief had de tralies van het kelderraam verbroken en uit de kelder mee genomen een houten schotel met ca zes pond boter, een pot met een pond boter, twee liter raapolie, een stenen pot met vet en een aarden kruik. De boterpot werd later op enige afstand terug gevonden.

Op dezelfde dag gaf ook Lambert van den Braak (huidig adres Krijtenburg 11) diefstal aan op dezelfde wijze ingebroken. Hij miste uit zijn kelder een achtste mud boekweitmeel, een stenen pot met twee pond gesmolten vet, een blikken roompotje een aarden schotel met een weinig boter, een kruik met olie, een boterschaal met circa twee pond boter en gekookt spek.

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 126, Veghel, burgemeesters-register d.d 3-2-1851   In de avond en nacht van 1 op 2 februari 1851 vonden aan het woonhuis van de weduwe van Hendrikus van Eerd op den Biezen (huidig adres: Corsica 15) baldadigheden plaats. De burgemeester van Veghel ging met kantonrechter Cornelis van Mourik ter inspectie naar genoemde plaats, om er ooggetuigen te ondervragen. Op de bewuste avond rond een uur acht uur was er door enkele personen met koehoorns of andere instrumenten een sterk geluid gemaakt met als gevolg dat in korte tijd veel mensen op de been waren. Het doel van de bijeenkomst was het zogenaamd tafelen. Er waren een aantal karren en andere voorwerpen bijeen gebracht, en er waren twee strooien poppen op het huis gezet. Het woonhuis van weduwe Van Eerd was met drek begoten, glasruiten waren ingeslagen en het dak van het huis en de schuur waren beschadigd. Dit alles verstoorde ook de rust in de naburige huizen nogal erg. De huisgenoten van weduwe Van Eerd verklaarden wel enige personen herkend te hebben, maar zeiden niet op te kunnen opgeven wie medeplichtig waren.

Het tafelen was een ‘volksgericht’, het werd bijvoorbeeld gedaan als er iemand een relatie verbrak vlak voor een huwelijk. De familie Van Eert, was wel zo verstandig de schuldigen niet te noemen, want dan was de kans op nog meer ellende natuurlijk groot. Voor meer voorbeelden van dit volksgebruik zie de kronieken van 1930, 1932 en van 1948.

 
BHIC, Provinciaal Bestuur toegang 17. inv. nr. 5712 d.d. medio 1851, gevonden door Antoon Vissers.   1851 lijst a.jpg (179261 bytes)1851 lijst b.jpg (191922 bytes) In 1851 werd gecollecteerd voor de klinkerweg van Veghel over Dinther, Heeswijk en Berlicum naar
's-Hertogenbosch.

Ook enkele inwoners van de gehuchten die later het kerkdorp Zijtaart zouden vormen, droegen daar aan bij.

Naam Gehucht Bijdrage
Wilhelmus van den Tillaart den Biezen f 0,50
Hendrikus van de Ven den Biezen f 0,50
Christ van de ven den Biezen f 0,50
Johannes H. Vogels Sijtaart f 2,--
De kinderen van Johannes Verhoeven Sijtaart f 1,--
De weduwe van Lambertus van de Ven Sijtaart f 1,--
Peter van Dam Sijtaart f 0,50
De weduwe van Johannes van Asseldonk Doornhoek f 0,50
 

BHIC, Arcief Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436-2464.  

Op 7 juli 1851 werden de school en onderwijzerswoning op Zijtaart uitbesteed aan Lambertus Ketelaars om geschilderd te worden.


1852 BHIC toegang 7698.   Uit het jaarverslag van de gemeente over het jaar 1851: Er bevonden zich in de gemeente vier openbare scholen te weten de hoofdschool de school op het Zijtaart, de zogenaamde Fransche school, die in de Eerde welke gemeenschappelijk aan de gemeente Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel toebehoort en een bijzondere school der tweede klasse in het gesticht der liefdadigheid, uitsluitend voor meisjes bestemd. Het is opmerkelijk dat in deze uitgestrekte gemeente met 4204 zielen, zich behalve de gemeenschappelijke school in de Eerde slechts een openbare school bestond, die door het rijk onderhouden wordt, en toch bestond er hier aan een school op het gehucht Zijtaart dringende behoefte. Het schoollokaal en de onderwijzerswoning op het Zijtaart behoren ook aan de gemeente. Het verven dier gebouwen heeft in 1851 behalve de gewone reparaties circa f.50 aan de gemeente gekost.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads