Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1847


BHIC, toegang 7698, srchief van het dorpsbestuur van Veghel van na 1813, inv. nr. 144     Op 6 februari 1847 werd er een brief gestuurd aan de burgemeester van Veghel door de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam. Deze klaagde over ‘de veelvuldige branden die thans plaats hebben, en waar van maar al te dikwijls blijkt dat de eigenaren zelven, die te hoog zijn ingeschreven, de brand stichten, om zich zoodoende met de assuantiepeningen te verrijken’.

Er werd een onderzoek ingesteld naar alle recente branden, om te kijken of de betreffende huizen  te hoog waren verzekerd en ‘of de eigenaren lieden zijn, die ter goeder naam en faam bekend staan.’ Ook op Zondveld waren twee boerderijen in vlammen opgegaan.

Een huis dat ge´nspecteerd was dat van Wilhelmus Opper op Zondveld (huidig adres: Zondveldstraat 17). Het huis was niet lang daarvoor door brand verwoest, en wordt in het inspectierapport beschreven als: ‘een huis en schuer van steen en hout met stro, genaamd De Kat, tot landbouw, staande op Soffelt’. De opgegeven waarde is f 350,--. Volgens het inspectierapport was dat ‘zeer laag’. Dat sluit dan uit dat Wilhelmus Oppers het huis zelf aangestoken zou hebben.

Het tweede huis was dat van Johannes Vervoort (nu: Jekschotstraat 1A-3). ‘Een huis, stal en schuur van steen en hout met stro, dienende tot landbouw te Soffelt’, opgegeven waarde f 700. Inspectierapport schrijft dat het: ‘ontrent dese gebouwen geene aanmerking’. Dus ook Johannes Vervoort werd niet verdacht van brandstichting.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads