Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1846


BHIC, toegang 7698, archief van het gemeentebestuur van Veghel, inv. nr. 143   In 1846 diende Geert van Berkel, wonende in de Doornhoek, een verzoek in om een voetveer over de Zuid Willemsvaart aan te leggen. Deze zou een verbinding moeten maken van de Leest naar Doornhoek, Biezen, Zondveld naar de gemeente Lieshout. Geert woonde waar de Hemel op de Zuid-Willemsvaart uitkomen, en de voetveer was daar ook gepland, De reden van de afwijzing was dat er al een voetveer lag in het verlengde van de tegenwoordige Pastoor Clercxstraat (zie kroniek 1825).

BHIC, archief van de Rijkswaterstaat, toegang nr. 262, inv. 68 , d.d. 11-09-1846  

Brief van de ingenieur van Rijkswaterstaat gericht aan de hoofd ingenieur der provincie. G. van Berkel, klompenmaker, wonende aan de linkerzijde van de Zuid Willemsvaart op den Doornhoek met een verzoek om een voetveer over deze vaart aan te leggen. Dit op de plek waar vroeger de grote weg van Veghel naar de gehuchten Leest, Doornhoek, Biezen en Zondveld naar Lieshout was, maar nu door de  Zuid Willemsvaart  is af gesneden.

Waar hij deze veerpont wil aanleggen is op de tekening aangetekend met B - C en zijn woning is aangeduid met de letter H. Iets verderop heeft Jan Waals een voetveer die nu met zijn vrouw en 8 kinderen en vindt daarin zijn bestaan. Als de geplande voetveer van G. van Berkel doorgaat  zal de voetveer van Jan Waals wellicht geheel ophouden en zal hem dit tot de bedelstaf brengen. Een omweg van ongeveer een Nederlandse mijl via sluis 4 is ook nog steeds mogelijk, Daarom is het van gering belang daartussen nog een voetveer te plaatsen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads