Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1840


doc. Antoon Vissers  

Rond 1840 gaf de Zijtaartse schoolmeester Petrus van Dam aan 93 kinderen les.

BHIC, toegang 7698 inv. nr. 125, burgemeestersregister Veghel d.d. 29-3-1840   Eind maart 1840 werd er ingebroken in vier boerderijen op Zondveld. Bij alle vier de inbraken waren gaten in de wand van de huizen gemaakt en de ‘vistelstekken’ (met leem besmeerde twijgen) gebroken.

Bij Dielis Pepers (huidig adres Jekschotstraat 1) werd een partij gekookt garen gestolen die op de stal te drogen hingen. Het garen had een waarde van 6 gulden.

Bij Johannes Schepers verdwenen een riek en twee gavels uit zijn schuur. De waarde was f.1,50.

Hendrikus Kemps miste een schup en 10 linnen luren of kinderdoeken, een rooie en een blauwe halsdoek, een kinderhempje en zes wit gestreepte ondermutsen welke in de schuur te drogen hingen. Waarde samen f.6,-.

Wilbert Vogels (op deze site adres Jekschotstraat C) miste enkel een riek met een waarde van 50 cent.

BHIC, toegang nr. 6978, inv. nr. 137; Burgerlijke Stand Veghel, overlijden 1843.   “Door ons is in het gasthuis der stad Schiedam op den 26 juli 1840 doen inneemen Jacobus Peters, van beroep arbeider en als zodanig sedert eenige tijd binnen mijne gemeente werkzaam geweest, welke tans is lijdende aaan een aanmerkelijke zwelling van ’t scrotum.”

Omdat Jacob in Veghel geboren was, mocht volgens de wet de rekening voor de verpleging naar Veghel gestuurd worden. Hij was een zoon van Joannes Dielis Pepers en Maria Jacobi van Geelkerken. Zijn grootvader woonde in Zijtaart op Zondveldstraat B. Volgens zijn overlijdingsakte was hij aardappeldelver, gedoopt op 08‑09‑1797 te Veghel en overleden op 19‑10‑1843 te Nieuw Beijerland.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads