Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1827


BHIC, Gemeentebestuur Veghel, toegang 7698 inv. nrs. 73-78  

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar) hielden De Burgemeester en Wethouders van Veghel een schouw. Dan liepen ze een route om te kijken of de wegen goed onderhouden waren en de sloten goed geveegd. Veelal waren de eigenaren van de aangrenzende percelen grond verantwoordelijk voor dat onderhoud. Zo’n schouw werd van te voren aangekondigd, om de mensen de kans te geven hun plicht alsnog te vervullen. Desalniettemin moesten in de regel tijdens een schouw een aantal mensen aangemaand worden. Hier volgen de nalatigen in Zijtaart bij de schouwvoering van het voorjaar van 1827.

De Burgemeester en Wethouders liepen over den Doornhoek, de Valstraat, naar Zijtaart (nu Leinserondweg) over de Zondveldsche dijk (verlengde van de Leinserondweg), naar Zondveld. Vandaar liepen ze over den Bieschense dijk (die heet nu Krijtenburg) en de aarden Rooische baan (de huidige Biezendijk) om te schouwen.

Aart Kemps moest de weg bij de het perceel met de naam Bontwerker ophogen. Dat was ter hoogte van het huidige huis Doornhoek 3.

De weduwe van Johannes Verhoeven moest de kuilen in de weg vullen aan haar binnenveld in de Valstraat. Ze woonde op wat nu Leinserondweg 10 is.

Johannes Boudewijns, moest karrensporen egaliseren bij zijn huis op het Zondveld (nu Jekschotstraat 5).

Martinus van den Biggelaar moest de weg nabij zijn erf egaliseren, hij moest een hoogte weghalen en daar een gat mee vullen.

Johannes Roelof Oppers moest karrensporen egaliseren tegenover zijn bosje op Krijtenburg.

Ook werden de Zijtaartse loop, de Jekschotse loop, de Biezenloop en de Nieuwen loop geschouwd tot aan de percelen langs de Rooise Dijk (later Biezendijk) die niet lang daarvoor door de gemeente aan particulieren verkocht waren.

Antonij Dirk van de Rijt  werd gemaand de Jekschotsche loop bij de Brauwerskamp te vegen.

Lambert van den Hurk moest de loop achter het huis van Bastiaan van Mierlo vegen.

Jan van Rijbroek moest een deel van het Biezense loopje vegen.

Maria Hendrik van de Ven (als gebruiker van het perceel), Jan Antonij van den Tillaart en Johanna van de Ven moesten een deel van de Biezense loop vegen.

Melianus van Santvoort (gebruiker van het perceel) moet de loop in de Boschkamp vegen. Arnoldus van den Heuvel werd gemaand een deel van de Biezense loop te vegen.

De weduwe van Lambert van Doorn moest de loop aan haar veld in Corsica te vegen.

Hendrikus Jan van de Ven moest de loop aan zijn veld op het Corsica’s Broekje te vegen.

Peter van Rijbroek moest de loop te vegen aan zijn nieuwe erf op den Rooische dijk.

Bij de grond van Antonij Peter Dirkx was de loop ingevallen. Antonij moest dat repareren.

De heer Johan de Jong, Jacbus van Kessel en heer Antonij Aart van den Heuvel werden gemaand de loop aan de Veertig Loopense legen (dat was in de buurt van de huidige McDonalds).

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads