Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1825


http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijtaart d.d. 3 februari 2008.   Met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1823-1826 werden de buurtschappen Zijtaart, Doornhoek, Biezen en Zondveld van het centrum van Veghel afgesneden. Daarop werd een voetveer ingesteld, dat passanten overzette naar het onder Veghel gelegen buurtschap De Leest, waarmee de oude verbindingsweg naar Veghel via de Valstraat voor voetgangers begaanbaar bleef.

BHIC, Gemeentebestuur Veghel, toegang 7698 inv. nr. 2142; Martien van Asseldonk, De tienden van Veghel, in: Van vechele tot Veghel deel I (juni 1991) 21-27 en deel II (oktober 1991) 26-35.  

De tienden waren eertijds een tiende deel van de graanoogst, die men aan de kerk gaf, als bijdrage voor het onderhoud van de pastoor en de kerk. De tienden van Veghel werden in het begin van de negentiende eeuw nog verpacht. Dat ging per groep aaneengelegen percelen, de zogeheten tiendklampen.

Op het grondgebied van Veghel lagen enkele gebieden waaruit de tienden aan de kerk van Sint-Oedenrode betaald werden (Jekschot, Krijtenburg, ook Eerde en een deel van Dorshout). Op de kaart zijn die gebieden met (R) gemarkeerd. De reden is dat die grond eertijds in handen was van parochianen van Sint-Oedenrode. Later kwam die grond weliswaar veelal wel weer in handen van Veghelaren, maar de kerk van Sint-Oedenrode vond inmiddels dat ze blijvend recht had op die tienden.

Nieuwe ontginningen vanaf het midden van de negentiende eeuw werden belast met een zogeheten noviale (latijn voor nieuwe) toende. Er waren ook tienden voor andere gewassen, dat waren de kleine of smalle tienden. De tienden voor spurrie werden in Veghel apart verpacht.

In het volgende overzicht geven we de namen van de tiendklampen uit 1658 en 1825, en de namen van de pachters en hun borgen in 1825. De ligging van de tiendklampen staat aangegeven op de kaart.

Op de kaart nr. 1:
1658: Hoog Sontvelt
1825: Zondvelds klamp
In 1825 gepacht door Wilbert Opppers voor 71 gulden
Borgen: Piet Jan Vogels en Lambert Johannes Laangmans

Op de kaart nr. 2
1658: Middel Sontvelt
1825: Zondveldse tweede klamp
In 1825 gepacht door Johannes Bouwdewijns voor 91 gulden
Borgen: Gerrit Lambert Thijssen en Johannes van den Heuvel

Op de kaart nr. 3
1658: Leegh (laag) Sontvelt
1825: Zondveld 3 klamp
1825: gepacht door Hendrik van der Velden voor 220 gulden
Borgen: Lambert van den Hurk en Piet Jan Vogels.

Op de kaart nr. 1, 2 en 3
1825: Zondveld kleine of smalle tienden
1825: gepacht door Barthel Hendrik van de Rijt voor 32 gulden
Borgen: Johannes Vervoort en Albertus Egelmeers.

Op de kaart nr. 4
1658: Creijtenborch
1825: Krijtenburg
1825: gepacht door Mathijs Wilbert Thijssen voor 30 gulden.
Borgen: Antonij Corstiaan Versteegden en Adriaan Wilberts.

Op de kaart nr. 5, 8 en 15
1658: Nederbiest, Sijttart en Uitkampen
1825: Uitkampen 1
1825: gepacht door Willem van Asseldonk voor 115 gulden
Borgen: Johannes van Hoof en Francis van den Donk.

Op de kaart nr. 6 en 7
1658: Sweenslagh
1825: Zijtard 1e klamp
1825: gepacht door Aart Jan Versteede voor 105 gulden
Borgen: A. van den Nieuwenhuizen en Jan van der Linden

Op de kaart nr. 9
1658: Keeselaer naest de Aa
1825: Zijtard 2e klamp. Deze klamp is door het graven van de Zuid Willemsvaart grotendeels ingenomen
1825: gepacht samen met de smalle tiend van de Uitkampen en Krijtenburg door Baltus van de Rijdt voor 50 gulden
Borgen: Hendrikus Geert van Eerdt en Adriaan Wilberts

Op de kaart nr. 10
1658: Keeselaer naest den Broeck
1825: Zijtard 3e  klamp
1825: gepacht door Willem van Boxmeer voor 52 gulden
Borgen: Johannes Laurens van de Rijt en Willem Jan van Boxmeer

Op de kaart nr. 11
1658: Donck
1825: Zwelrad 1 (verbastering van Wielrot)

Op de kaart nr. 12
1658: Wielrott
1825: Zwelrad 2 (verbastering van Wielrot)

Op de kaart nr. 16
1658: Uitkampen
1825: Uijtkampen 2e klamp
1825: gepacht door door Johannes Antonius van de Ven voor 90 gulden
Borgen: Hendrik van Asseldonk en Willem Oppers

Op de Kaart nr. 6, 7, 9 en 10
1825: Kleine tiend van Zijtard
1825: gepacht door Willem Hendrik van Boxmeer voor 49 gulden
Borgen: Willem Jan van Boxmeer en  Hendrikus Willem van Doorn

Spurrietienden aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart
1825: gepacht door: Mathijs Wilobert Thijssen voor 1 gulden
Borgen: Johannes Adriaen van der Heijden en Baltus van de Rijdt

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2736.   Dienstplichtige militairen van de lichting 1825:

Gehucht

Familienaam

Voornaam

Geb. datum

Zondveld

Lieshout, van

Hendrikus

28-2-1805

Zijtaart

Doorn, van

Lambert Math.

11-7-1805

Zondveld

Heijermans

Lambertus

11-8-1805

Zijtaart

Tijssen

Lambertus

16-8-1805

 

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads