Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1809


M. van den Nieuwenhuizen, 'Schets van het Lager Onderwijs in Veghel 1795-1860', in Van Vehchele tot Veghel, 1981, 64-69 en 1982, 1-5; doc. Antoon Vissers; GA Veghel, OAA Veghel, resoluties van het dorpsbestuur, inv. nr. II-B-13, fol. 195; II-B-14, fol. 99v, 90v, 99v en 102; GA Veghel, notulen van de gemeenteraad van Veghel, inv. nr. 17, fol. 49; BHIC, toegang 161, inv. nr. 10 28 en 33; toegang 17, inv. nr 10857.   De invoering van de schoolwet in 1806 stond de gemeentebesturen toe de oprichting van scholen goed te keuren. In 1809 stuurden H. J. van de Velden, Gerard Lambert Verhoeven, A. G. Verbeek en Mathijs Jan van den Tillaer, namens de gezamenlijke inwoners van de gehuchten 'Sondveld, Sytert, Dorenhoek en Biezen' een verzoekschrift aan de Landdrost van Brabant voor een eigen door de overheid gefinancieerde school. Dit is de eerste keer dat de vier gehuchten die in 1872 het kerkdorp Zijtaart gingen vormen, zich inspanden voor een gezamenlijke voorziening. Als Zijtaart in 1872 'geboren' is, dan kan men zeggen dat het dorp in 1809 'verwekt' werd. Temeer omdat men zich na de stichting van de school ging inspannen om ook een eigen kerk te krijgen.

Het verzoek van de vier gehuchten werd op 8 mei 1809 doorgestuurd naar het gemeentebestuur van Veghel. In haar antwoord van 27 juni 1809 steunde het gemeentebestuur het verzoek volledig en vroeg het rijk om een bijdrage in de kosten. Het gemeentebestuur stelde voor om de school pas in 1810, na de winter, te bouwen, omdat er dan weer voldoende stenen te koop zijn en het hout in de winter goedkoper bewerkt kon worden dan in de drukke zomer. Ook stelde de gemeente voor dat de school het beste kan worden gebouwd 'op het einde van den Dorenhoek, tusschen het Zijtert, Zondveld en Biezen'. Op 27 juli 1809 droeg de landdrost het gemeentebestuur op om voor een school te zorgen, 'met inachtneming dat door een al te overhaaste bespoediging geen onnodige kosten worden aangewend'.

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2736.   Dienstplichtige militairen van de lichting 1809:

Gehucht

familienaam

Voornaam

Geb. datum

Zijtaart

Langens

Lambert Aart

30-8-1789

Zijtaart

Linden, van der

Jan Joh.

10-12-1789


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads