Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1804


R115, fol. 175 (25-1-1804)   Op Zijtaart (Leinserondweg) was door de gemeente een schoor aangelegd om het water beter af te laten vloeien. Als regel moesten de boeren met de aangrenzende grond de schoor onderhouden. De boeren van Zijtaart besloten daar samen voor op te draaien. 

Voor schout en schepenen van Veghel verschenen Antony Cransen (Leinderondweg F), Matys Lambert Tijssen (Leinderondweg 19), Aart Jan Versteegde (Leinderondweg 16), Hendrik Jan van den Oever (Leinderondweg 11), Hendricus Geert van der Landen (Leinderondweg 22) en Lambert Adriaan Verhoeven (Leinderondweg 23), allen woonende alhier.

“Te kennen geevende, dat in deezen jaare door en weegen de gemeente tot gemeene waterlossing in den Nieuwen Dijk op het Zytaert tussen de erven des comparanten tegens was gelegd eene nieuwe buijs, waar van het onderhoud misschien alleen ten laste der aangelegen geŽrfdens voor het tegenwoordige zijn zoude, doch alsoo dezelve speciaal is dienende tot eene gemeene waterlossing der bovengenoemde comparanten.

Zoo verklaarde dezelve bij en mits deesen tot haaren last te neemen, ieder voor een gelyk gedeelte, het onderhouden, vernieuwen, vergrooten, verleggen en alle hetgeen aan gemelde buijs of schoor hoedanig dezelve tans is of int vervolg zyn genaamd mogt worden gerequireertt, beloovende mits dien alle kosten, hoegenaamd geene uytgezondert te zullen voldoen en betaalen welke int vervolg daar op zoude mogen vallen, zoo wel van schoubreuken, bekeuringen, belleedinge, als andersints.”

R115, fol. 176 (10-2-1804), fol. 177 (20-2-1804), fol. 178v (23-2-1804), fol. 181v (6-3-1804)   In een herberg aan de Heyde (Mariaheide) werd Antoon van de Ven boos op Jan Tiesse, en Toon sneed Jan over zijn voorhoofd en rechterwang. Dit "bekkesnijden", wat een oud gebruik.  Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 181 (2-2-1804)   Terwijl Antonij Jan Boermans, wonende aan de Nieuwe Roijse Dijk op 1 februari 1804 's avonds op bezoek was bij zijn buurman, maakten overlaten een gat in de lemen wand van zijn huis en roofden veel spullen weg. Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 191v (6-12-1804)   In 1804 werd Johannes Jan Bouwens uit Veghel, die theologie studeerde in het seminarie te Halder (Sint-Michielsgestel), priester gewijd.

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2736.   Dienstplichtige militairen van de lichting 1804:

Gehucht

familienaam

Voornaam

Geb. datum

Biezen

Rijt, van de

Barthel Lamb.

26-6-1784

Biezen

Eert, van

Hendrik Geert

28-11-1784


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads