Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1800


R115, fol. 116v (3-2-1800)   Bergin februari 1800 werd in Veghel de stoffenververij van Joseph van de Mortel geplunderd, terwijl Joseph sliep en er niks van merkte. Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 118v (28-8-1800)   OP 25 februari vertelde Adriaan Huybert Coenen aan zijn vrouw Dorothea Dirk van Rysingen, dat hij naar Gemert ging. Een half jaar later hadden Dorothea en Huyberts zevenjarige dochter Huyberdina, die op de Leest woonden, nog niets van Adriaen gehoord. Huijbert was er tussen uit getrokken met Geertruij, vrouw van Peter Willem van Dael, uit Boekel. Gezien de verklaringen die in 1798 en 1799 tegen Coenen afgelegd werden, zal zijn vertrek behalve door zijn vrouw en dochter, door weinig mensen uit Veghel betreurd zijn.

Bevolkingsregister Veghel 1810   Aartje Willems woonde op Zondveld. Toen hij 15 jaar was, bijna 16, had hij een relatie met Hendrien van den Bogaart uit Erp, die een jaar ouder was dan hij. Ze zullen wel bij dezelfde boer gediend hebben. Hoe het ook zij, in april of mei 1800 werd bekend dat Hendrien in verwachting was van Aart. Korte tijd later trouwde het wel erg jonge stel. Ze gingen bij Aarts vader op de huidige weg Krijtenburg wonen (Krijtenburg D). Op 4 december 1800 werd hun dochter Johanna geboren.

R115, fol. 120v (27-10-1800)   Willem Francis Colen, “medicyne doctor”, en Hendrikus Schippers, “Meester chirurgyn, beyde practiseerende alhier tot Veghel”, verklaren “dat wij op gisteren ter requisitie van den preesident waarnemende ‘t officie alhier, hebben gevisiteert en geschouwt het doode lighaamtje genaamt Johanna, dogterke van Bartel Lambert Leenders, leggende ten huijse van Bartel voorscreven, en dat wij aan het selve doode lighaamtje gene uyterlyke wonden hebben konnen ondekken, maar daer aan bevonden dat het selve had alle tekenen van een drenkeling die door het water is versmoord.” Bartel Lambert Leenders woonde op huidig adres Jeskchotstraat 1.

R115, fol. 122 (30-11-1800)   Op 4-11-1800 ging het huis van van Hendrikus Jan van den Tillaar op den Heuvel in vlammen op.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads