Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1799


R115, fol. 111 (5-12-1799)   In de winter 1798-1799 was de Hoge Vonder aan de Leest over de Aa weggespoeld. In april 1799 werd besloten daarvoor in de plaats een zogenoemde 'mestbrug' aan te leggen. Een brug waarover de boeren met een lage mestkar konden passeren. Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 98 (17-5-1799), fol. 99 (17-5-1799)   In de kroniek van 1798 verhaalden we over Albertus Zwierts, een gewelddadig figuur dat meestal met een boosaardige hond en geweer rondzwierf. Hij werd gezocht door justitie en uiteindelijk in Veghel gevangen. Hij was in Veghel getrouwd met Meghel, dochter van Adriaan Vervoort en zierf vaak rond met Adriaen Huijbert Coenen. Meghel woonde in een andere kamer in hetzelfde huis aan de Leest als Adriaen Huijbert Coenen.

In de week voor pinksteren had Adriaen Huijbert Coenen Meghel Vervoort en haar zoontje Dirk het huis uit gezet. Meghel stapte boos naar het gemeentebestuur en vertelde dat ze wist dat Adriaen graan had gestolen.

Dat krijgt meer geloofwaardigheid als Jan van Duynhoven op 17 mei 1799 aanwijzingen geeft dat Adriaen Hijbert Coenen in Vorstenbosch bijenzwermen gestolen heeft. Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 103v (6-7-1799)   Hendrikus Aart van Asseldonk krijgt vergunning "om aan syne huysinge binnen deesen dorpe van Veghel gelegen een bierbrouwerije op te rigten."

 
R115, fol. 109 (5-9-1799)   Op 7 juni 1799 brandde in Veghel aan het Hezelaar een blok van vier huizen af.  Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 104v (11-11-1799)   Hendrikus Hendrik van de Ven en zijn vrouw Adriaantje Poulus van der Polmisten op 4 juli 1799 een stuk linnen. Ze hoorden dat Aart Gijsbert Smits een dergelijk stuk linnen uit Gemert had ontvangen om door hem te laten bleken. Het bleek dat dit het linnen was. dat bij hun gestolen was.

 
R115, fol. 105v (31-7-1799), fol. 106v (3-8-1799)   In Veghel in de straat vond op woensdag 31 juli 1799 een groot drama plaats. De zesjarige Marcelis van Gestel schoot zijn vijfjarig broertje Martinus dood met een pistool. De knecht Antoon Monen had dat pistool op de kast gelegd. De kleine Marcelis was in een onbewaakt ogenblik op de tafel geklommen en zag dat pistool liggen. Hij kreeg het te pakken en ging er mee spelen. Hij zette zijn broertje Martinus buiten voor de houtmijt zette het pistool tegen het hoofdje en haalde met zijn volle hand met moeite te trekker over. Het pistool was geladen en de gevolgen waren rampzalig. Martientje heeft nog even met zijn beentjes gesparteld en was toen dood.

Voor meer details zie de attestaties van 1794-1808.

R115, fol. 110v (5-11-1799)   Antony Scheij ligt gewond op bed. Antonij heeft "een groote wonde op zyn regter schouder circa lengte van drie duijmen, loopende van het hoogste been van de schouder tot op het kraakbeen toe, waarschijnlijk een steek van eenig scherp instrument.” Antonij noemt de schuldige, zijn zwager Francis Manders, en de plaats "bij en ontrent de huijsinge van de wedue Gerbrandts."

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads