Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1790


BHIC, toegang 7700, schepenbank Veghel, inv. nr. 110, fol. 112.     In 1790 wilde Jennemie Janse van Lieshout, vrouw van Johannes van Itero, haar man krankzinnig laten verklaren, zodat zij voortaan hun bezittingen alleen kon beheren. Voor dat doel vroeg ze haar buurman Willem Jan van de Tillaard en Gerrit Willem Vervoort (nu Jekschotstraat 3) verklaringen af te leggen voor de Veghelse schepenen.

Gerrit verklaarde op 2 januari 1790 dat hij Johannis van Itero een keer bij hem thuis op de hooibalken had neergelegd. Van Itero wilde niet blijven liggen en sprong als een krankzinnige van de hooibalken of op de dorsvloer, terwijl de hooibalken zeker drie meter of meer hoog waren. Gerrit klom snel naar beneden, maar kon Van Itero niet meer vinden. Hij zag dat er een gat in de schuurdeur zat waardoor Van Itero wel weggekropen zou zijn.

Op een andere keer was J. van Itero bij Gerrit Vervoort in huis. Gerrit had toen een ‘stroijwis’ om zijn been. J. van Itero ging er plotseling vandoor, zeggende: “Ik sie nu wel wat et te doen is, gij zult mij kapot maken.” Gerrit Vervoort was ook kleermaker. Toen Van Itero een andere keer bij hem op bezoek was, zag hij dat Gerrit met zijn mes een aftekening van een broekspijp op het wasbord maakte. Toen hij het mes zag, zei Van Itero, “Ik sie wel wat hier sal te doen sijn. ik moet nu gaan, want gij sult mij nu kapot maken.” Gerrit Verklaarde dat hij Johannis van Itero als krankzinnig beschouwde.

Willem Jan van de Tillaard verklaarde dat hij een keer op de dijk van Veghel naar Sint-Oedenrode liep (de huidige Biezendijk). Hij heeft Van Itero ‘sien wandelen en de dijk kruijsweegs als een kranksinnig man sien passeeren.’ Van de Tillaard vroeg aan Van Itero, waarom hij zo gek over de dijk zwalkte, steeds van de ene kant naar de andere kant. J. van Itero zei: “Ik doe dat voor penetentie,” zonder dat Van Itero dronken was. Toen verweet Van Itero Willem Jan van de Tillaard opeens, dat hij twee dagen met zijn vrouw weg geweest was. Van de Tillaard verklaarde dat hij Van Itero in alle opzichten geschift achtte en niet in staat om zijn bezit zelf te beheren.


 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads