Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1788


II-E-7 (31-1-1788)   De gereformeerde predikant van Veghel klaagt over verstoring van de zondagsrust aan zijn woning. Hij heeft last van kloppen en schreeuwen en van herrie onder de dienst, veroorzaakt door jongelui. De regenten van Veghel stellen een verbod in met een boete.

 
R110, fol. 18v (8-8-1788); fol. 19v (11-8-1788)   Men liet paarden in de zomer vaak 's nachts buiten lopen. Deze waren een genakkelijke prooi voor dieven. Die liepen er dan een mee weg naar een dorp dat ver genoeg weg lag, om daar het paard te verkopen. In 1788 werd twee keer een verklaring afgelegd voor de Veghelse schepenen dat er een paard gestolen was uit het Broek bij Eerde, denkelijk de Kempkes. Ook het paard van de eigenaar van de boerderij die Corstiaen Versteegde had gepacht (Biezendijk 29) werd gestolen en Corstiaen ging mee zoeken. Uiteindelijk vonden ze het beest terug in Someren.

Het paard van
Cathariena Lambert van den Hurk, weduwe van Peeter Laurense van de Rijdt werd in 1788 gestolen uit het broek tussen Veghel en Erp. Ook dit paard werd in Someren teruggevonden.

Zie de attestaties van 1788-1793.

R110, fol. 70 (29-5-1789)   In de nacht van 34 op 25 oktober 1788 brandde aan het Havelt de boerderij van Maria Jan Zegers, weduwe van Lambert Huybert Verputten, af, "met een gedeelte der meubelen, hoy, stroy, rog en een varken.”

Zie de attestaties van 1788-1793.

II-E-7 (11-9-1788, 18-9-1788)   De Veghelse molenaar Johannes Peter Scheij klaagt dat bomen de molenwieken uit de wind zetten. Hij vraagt om geen binnen een straal van 200 roeden van de molen geen bomen te planten en de geplante bomen te verwijderen.

De regenten van Veghel reageren verbaasd. Dit is de eerste keer dat ze dergelijke klachten krijgen. De molen van Veghel staat aan de grote “heyrbaan van 'sBosch op Veghel”, tussen de huizen en is om die reden van aanzienlijke hoogte. De molen kan dan ook onmogelijk door bomen gestoord worden.

En wat de eis van 200 roeden in de omtrek: dat betekent dat er in de kom van het dorp geen boom mag blijven staan! Er zouden duizenden bomen gekapt moeten worden. Waarom verzoekt de molenaar niet meteen om het verwijderen van kerktoren en raadhuis? De 200 roeden in de omtrek gaan alleen maar op voor molens op de hei, zo argumenteren de regenten.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads