Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1784


II-E-7 (9-4-1787, 19-4-1787, 13 en 18-11-1784, 24 en 27-12-1784)    Op 15 november 1784 logeerde er een regiment ruiters in Veghel, dat op weg was van Maastricht naar Grave. In november en december namen veel boeren transporten per paard en kar aan voor het leger.

II-E-7 (13-5-1784)   De regenten van Veghel bespreken een brief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen in Den Bosch van 12-5-1784. Herhaaldelijk is hen aangezegd dat op het Zontveld een schoor moet worden aangelegd midden door de heerbaan komende van Beek en Donk tussen het land van Gerrit Willem Vervoort (Jekschotstraat 3) aan de ene zijde en de weduwe van Aert Verhoeven en Hendrik Janse van den Oever aan de andere zijde. Er is nog niets gebeurd. De gerfden zijn niet verplicht tot de aanleg. Kan het niet door de gemeente gebeuren, het onderhoud moet door de gerfden geschieden.

 
II-E-7 (7-10-1784)   Er zijn klachten van de predikant over overlast van jongens en andere lieden. Dat wordt door de regenten verboden. Boete op overtreding is 3 gulden.

 
II-E-7 (7-10-1784)   Stadhouder Van Nouhuijs schreef op 16-10-1784 een brief aan de aan regenten van Veghel. Hij moet op aanschrijven de Raad van Staten opgeven hoeveel karren en paarden er in geval van noodzaak door de Meierij zouden kunnen worden geleverd om de troepen van de staat bij te staan.

Antwoord van Veghel: in Veghel zijn er circa 210 karren en evenveel paarden. Veertig karren en paarden beschikbaar voor karrendienst.

 
II-E-7 (26-10-1784)  

Stadhouder Nouhuijs heeft schrijft op 26-10-1784 dat Veghel te maken kan krijgen met patrouilles ter verdediging van de Meierij. Als er sprake is van Oostenrijkse troepen aan de grens en men is er zeker van dat de informatie juist is, dan dient men Nouhuijs zo spoedig mogelijk te waarschuwen.

 

II-E-7 (13 en 18-11-1784, 24 en 27-12-1784)   In november en december is er regelmatig sprake van het aanbesteden van karren voor het transport van het regiment cavalerie van generaal majoor van der Hoop. Op 13 november 10 karren voor transport naar Grave. Op 18 december 16 karren voor transport naar Geldrop en 8 karren voor transport naar Grave.

Op 24 december wordt aan Veghel gevraagd om 5 of 6 karren naar Den Bosch te sturen, bespannen met 2 paarden per kar, voor het transport van munitie naar Maastricht. De karren zullen ongeveer 8 dagen wegblijven. Uiteindelijk ging dit niet door. In de nacht van 26 op 27 december vertrokken er wel 21 karren vanuit Veghel naar Den Bosch. Bij het aanbreken van de dag moesten ze in Den Bosch aan de poort staan.

 
     
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads