Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1782


II-E-7 (11-6-1782)   Ingezetenen drijven hun schapen binnen de “bandheckens” en hoeden ze in de broeken en andere “groene gemeentens” (wildernis met veel gras), en steken bovendien turf buiten de dagen daartoe gesteld. Op 11 juni 1782 verbieden de regenten van Veghel het om schapen tussen half maart en 1 oktober op deze plaatsen te hoeden en turf te steken buiten de daartoe vastgestelde dagen.

 
R109, fol. 6 (9-9-1782)   Van oudsher betaalden de boeren een tiende deel van de oogst aan de kerk. In 1782 had Willem van Heeswijk een deel van de tienden in de Heide (Mariaheide) gepacht. De boeren moesten na het oogsten de schoven op het land laten staan, totdat Willem van Heeswijk daar elke tiende schoof vanaf gehaald had. Maar Willem van Heeswijk kwam er achter dat Claas van Geffen stiekem een deel van de oogst binnen gereden had, voordat die getiend was. Zie de attestaties van 1782-1787.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads