Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1781


II-E-7 (15-2-1781)    De regenten ontvingen een brief van Ackersdijck, representant van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van 6 januari 1781: er zijn schriftelijke klachten binnengekomen over de weg in de kom van Veghel. Deze weg, de rechte “heirbaan” naar Den Bosch, is in de winter onbruikbaar voor de voerlui met karren. Ze kunnen niet bij het kantoor van de Brabantse tol komen.

De regenten moeten er voor zorg dat de inwoners met grond aan beide zijden van de weg er voor zorgen dat de weg behoorlijk onderhouden wordt. Als er extra kosten zijn voor het opvullen van gaten en dergelijke moet dit uit gemeentegelden gefinancierd worden. De regenten van Veghel antwoordden op 15 februari 1781 dat ze inderdaad extra kosten verwachten, want ze willen deze weg gaan verharden.

 
R108, fol 218v-219 (13-9-1781)   Op 27 augustius 1781 brandden op het Ham twee boerderijen af; de boerderij van Dirk Janse van den Heuvel, en de boerderij van Willem Lambers van den Tillaer. Zie de attestaties van 1781.

 
II-E-7 (24-9-1781, 3-10-1781, 14-3-1782, 20-6-1782, 4-7-1782, 12-8-1782)   In oktober 1779 overleed in Veghel de eerste inwoner aan een epidemie van de Rode Loop, bloed in de ontlasting, vermoedelijk dysenterie. In september 1781 brak de ziekte opnieuw uit en dit keer verspreidde de Rode Loop zich snel. In een vergadering van regenten van 24 september 1781 wordt vermeld dat in Veghel al 60 mensen Rode Loop gehad hebben, waarvan er zes zijn overleden.

De dorpsdokter J. Kop kan het niet aan en er is een tweede aangenomen voor f 10,10,- per dag exclusief kost en drank, en wel J. Beels uit Helmond, Hij heeft de Rode Loop al eerder te Asten bestreden. Beels is ondertussen al vier keer in Veghel geweest, en eigenlijk moet hij hier overnachten. Verder heeft bestuur alles gedaan om de verdere verspreiding van de ziekte te stoppen; de kermis ging in 1781 niet door en net als bij het eerste ziektegeval in oktober 1779 was direct een verbod ingesteld op de verkoop en het eten van kool en noten. Men geloofde dat dit de verspreiding van de ziekte tegen zou gaan.

De Rode Loop verspreidde zich snel. Op 3 oktober 1781 berichtten de regenten van Veghel aan de overheid dat er op dat moment al 147 mensen ziek waren. Eer waren 26 mensen aan de ziekte overleden, vooral oude mensen en kinderen; 51 mensen waren volledig hersteld en 70 waren aan de beterende hand.

De Helmondse dokter Beels maakt misbruik van de epidemie en vroeg nu aan de gemeente f 42 per dag, exclusief eten en drinken. Rentmeester de Schmeling antwoordde aan de regenten: “Beels is gek, laat hem maar wat meer thuis blijven.”

In totaal zouden er tijdens de epidemie in Veghel 50 mensen sterven, vooral de kwetsbaren: de armen, oude van dagen en kleine kinderen. Dorpsdokter Jacob Kopp had van 10 september tot 16 oktober, 35 dagen lang, dagelijks patiŽnten bezocht, en vroeg daar f 4,-- per dag voor, plus f 570 voor medicijnen. De Helmondse dokter Beels declareerde f 10,10 per dag voor 17 dagen werk, plus nog ruim 48 gulden voor eten en drinken. Na een discussie over deze declaraties en een korting van 60 gulden op de kosten voor de medicijnen door Kopp, droeg de overheid 350 gulden bij aan deze onkosten gemaakt door de gemeente.


 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads