Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1780


II-E-7, fol. 71v (22-4-1780)   Jonas Samuel, een jood uit Eersel, is van plan zich in Veghel te komen vestigen. De regenten van Veghel praten er over en zijn het er over eens dat de ondervinding heeft geleerd, dat het alleszins schadelijk is voor plaatsen om joden toe te laten, vooral wanneer die zich vermenigvuldigen. Daarom wordt geordonneerd dat er zich geen nieuwe joden in Veghel mogen vestigen, naast die er al wonen. Samuel wordt gewaarschuwd dat, als hij zich in Veghel vestigt, hij met sterke hand verdreven zal worden.

 
II-E-7, fol. 70-72 (6 t/m 28-4-1780), fol. 75v (8-6-1780)   Van 1780 tot 1784 was de Verenigde Republiek in oorlog met Engeland om de koloniŽn en de handel op zee. Regelmatig werden boeren ingeschakeld om met karren goederen voor het leger te vervoeren. In Veghel werden er karrevrachten voor het leger uitbesteed op 6, 11, 18 en 28 april en op 8 juni 1780.

II-E-7, fol. 80-80v (12-8-1780, 25-9-1780)   Op 12 augustus 1780 komen de regenten van Veghel in een buitengewone vergadering bijeen. Er was een brand geweest in Gemert, die was ontstaan door tabaksgebruik in combinatie met droogte. De regenten verbieden in Veghel het roken van tabak buiten op straat. Ook besluit men een pomp aan te leggen aan het einde van de straat, in de buurt van het huis van Peter van Leemput, om altijd water te hebben als er brand zou ontstaan.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads