Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1779


II-E-7, fol. 62 (26-1-1779)   Tijdens een vergadering van de regenten wordt gepraat over het raadhuis van Veghel. Dat is in zeer slechte staat. Ook de weg door de kom van het dorp, vanaf de brug over de Aa en verder richting Erp is in zeer slechte staat is.

Er moet een nieuw en sterk raadhuis komen op de plaats van het oude, met een geschikt en vertrek om de dorpswaag in te hangen; en naar het voorbeeld van St. Michielsgestel moet er een stenen straatweg worden aangelegd, waarvoor een weggeld zou kunnen worden verzocht aan passerende buitenkarren.

Dit alles zou dan te bekostigen zijn uit de verkoop van een stuk gemeentegrond, want er is veel grond die nutteloos ligt. De vergadering besluit hiertoe een verzoek te sturen aan de Raad van Staten.

 
II-E-7, fol. 65 (11-5-1779)   Op 11 mei 1779 wordt het transport van bagage van zeven compagnieŽn van het leger naar Heese aanbesteed.

 
II-E-7, fol. 67 (21-6-1779)   Er is overlast van vagebonden. De regenten besluiten dat er een nachtdienst ingesteld wordt. In elk rot moet er door 3 weerbare mannen gewaakt worden.

 
II-E-7, fol. 68 (6-10-1779)   Tijdens een vergadering van de regenten van Veghel schepenen, wordt gesproken over een besmettelijke ziekte, de zogeheten Rode Loop (ontlasting met bloed), die op dat moment met name in Asten en omstreken heerste.

Ook in Veghel is een eerste geval geconstateerd, namelijk bij de bijna 80-jarige Anthonij van Gemert, wonende Over de Brug. (Hij overleed op 15 oktober aan de ziekte). De regenten kondigen maatregelen af om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het papegaai- of vogelschieten werd vanaf 23 september verboden op de kermis en ook het zogenaamde optrekken van de schutterije, het gelagen zetten in de herbergen, het spelen op de viool of andere luidruchtige instrumenten, en dansen. Zo zou de ziekte verspreid worden, en dergelijke dartelheden zouden de toorn Gods opwekken.

Er kwam een voorlopig verbod op invoer, verkoop en consumptie van witte kool, en noten. Men geloofde dat die etenswaren de verspreiding bevorderden. Het werd verboden dat men besmette huizen bezocht, zolang de bewoners van die  huizen elkaar vooruit konden helpen. Overledenen dienden zo snel mogelijk begraven te worden, en wel tenminste 6 voet (1.80 meter) diep. Niemand mocht bij het lijk komen.

 
R108, fol. 136 (16-10-1779)   Antony Arnoldus, zoon van Antony Scheij uit Veghel werd in 1779 tot priester gewijd.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads