Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1776


II-E-7, fol. 26v (30-3-1776)   M. van Heijnsbergen, heeft het onderrentmeesterschap met het recht van de houtschat in Veghel gepacht van de overheid. Hij mag vanwege die functie een belasting op het gekapte hout innen. Ook moet hij toezicht houden op de schouw over de Aa. Dat doet hij niet goed. De Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen klaagt over dichtgroeien van Aa met waterplanten. Heijnsbergen moet bij het voeren van de schouw er op letten of de rivier wel haar volle breedte heeft. Als dat niet zo is, dan moet hij zorgen dat de regenten van Veghel een gebod doen uitgaan.

II-E-7, fol. 32 (23-4-1776)   Er worden vellen van beesten in de Aa gelegd, de uit de kalkkuilen en kuipen werden gehaald en daarbij worden geschrapt en gespoeld. Dat is door de overheid verboden en wordt bij deze nogmaals door de regenten van Veghel verboden.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads