Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1775


II-E-7, fol. 20v-22v (27-6-1775, 6-7-1775, 21-7-1775)  

Op 1 juli 1775 beraadslagen de regenten van Heeswijk, Dinther, Schijndel en Veghel hierover op het raadhuis van Dinther. Men is bang dat het waterpeil van de Aa hierdoor zal stijgen, en dat de hooibeemden langs de Aa meer last van water zullen gaan krijgen. Er moet een pegel worden gesteld conform de hoogte van de dijken: dan kunnen de molenaars het water niet tot schadelijke hoogten ophouden. Het ruimen van struiken en heggen langs de oevers is ook zinvol; dan is de kant ruimer.

II-E-7, fol. 23 (7-9-1775)   De regenten van Veghel geven aan vier personen uit Veghel toestemming om elke dag van de week te bedelen vanwege hun armoedige toestand. Normaal mogen ze alleen dinsdags en zaterdags bedelen. De bedelaars krijgen een koperen penning, waar op staat "Veghel Bedelaer".

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads