Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1774


II-E-7, fol. 5v   Er heerst een besmettelijke ziekte. In de periode van maart tot mei 1774 bezoekt dokter Guilhelmus van Baar uit Sint-Oedenrode tweemaal per week de arme zieken.

II-E-7, fol. 9 (22-5-1774)   Op 22 mei 1774 worden 5 karren (enkel gespan) openbaar aanbesteed om de bagage te vervoeren  van 2 eskadrons dragonders van de prins van Hessen van Cassel naar Sint-Oedenrode.

II-E-7, fol. 9 en 11v   Op 31 mei 1774 geef de Raad van Staten aan de regenten van Veghel toestemming om de vervallen kapel aan de zuidzijde van de kerk af te breken. Op 29 september 1774 wordt de te slopen kapel openbaar verkocht. De eerst verkoop betreft het bovenste gedeelte, “tot de sneijing in het midden off leijste van witsteen, met het steene gewulfe van binnen”.

II-E-7, fol. 12v, 13 en 15   De koster-schoolmeester van Veghel vraagt om een salarisverhoging van 20 gulden per jaar, in plaats van de omgang voor het ophalen van paaseieren die hij tot nu toe jaarlijks gedaan heeft. De regenten vinden het teveel. De koster geniet ook nog 3 gulden per jaar voor het smeren van de klokken, 12 stuivers voor het vegen van de kerk, 24 vaten koren van de armen voor het leren van de arme kinderen, en 1 gulden en 10 stuivers per jaar voor het begraven van armen. De koster krijgt 15 gulden per jaar toegezegd.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads