Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1772


II-E-6, fol. 356v  (20-2-1772)   De functionarissen en een aantal gerfden van Veghel zijn bij elkaar gekomen. De grote brug over de Aa moet vervangen worden. De vergadering geeft de regenten toestemming om een bestek te maken en het werk openbaar aan te besteden.

II-E-6, fol. 360v (30-9-1772)   Er wordt een tweede diender of bedeljager aangesteld voor een salaris van 80 gulden per jaar en om de drie jaren nieuwe kleren. Het is zijn taak om bedelaars van elders buiten Veghel te houden.

II-E-6, fol. 361-362v (1-10-1772 tot 15-12-1772)   Claes Lambert Hendrix van Doorn is tot armmeester aangesteld, maar weigert de eed af te leggen. In die eed stelt hij zich garant met al zijn bezittingen. Claes zegt dat hij dat niet kan, omdat hij niks heeft. Hij woont in bij de vader van zijn vrouw, die wel gegoed is. Als de armmeester geen eed aflegt, dan zijn de regenten aansprakelijk. Die besluiten daarom een andere armmeester aan te stellen, en wel Marten Hendrik van Lankvelt.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads