Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1770


R106, fol. 151   Op 25 september 1770 's morgens om twee uur overleed de secretaris van Veghel en van Erp, en heer van Beek en Donk, Gerardt de Jong, "in den ouderdom van 86 jaeren en 6 maande van ouderdom na eene siekte van 7 weken overleden, hebbende de secretarije ’t zedert 1719 bedient tot groote loff, synde en 2 oktober in de tombe vant koor in de kerk begraven.”

II-E-6, fol. 354 (8-11-1770)   De regenten geven een opgave van de situatie in Veghel aan waarschijnlijk de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen. In Veghel zijn geen fabrieken. De inwoners leven van de landbouw en enkelen oefenen een ambacht uit, zoals het maken van kuipen, schoenen en kleren. Verder zijn er enige winkeliers.

Jaarlijks loopt het hooi op de beemden langs de Aa onder water. De regenten denken dat dit wordt veroorzaakt door het graven van veel nieuwe waterlopen uit de Peel die op de rivier uitstromen. Dat leidt tot grote schade, de Veghelse boeren hebben dit jaar geen hooi kunnen winnen. In 1769 en 1770 heeft er een besmettelijk ziekte onder het vee gewoed.


R106, fol. 179 (31-1-1771)   Op 8 november 1770 brandde het huis van Jan Peter Ketelaers aan de Leest af.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads