Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1769


R106, fol. 110v (6-11-1769)   Het gaat niet goed met de Veghelse herbergier Peeter Moonen. Diens eigen kinderen laten verklaren "dat opgemelte Peeter Moone sig dagelykx in sterke en andere dranken soo seer is te buijten gaande, dat langs de straat is lopende, niet als een mensch bij sijn sinnen sijnde, maar als een uytsinnige, sulks men voor ongelucken bedugt is, dat des snagts langs de straat gaat en de lieden uyt den bedde klopt en wanneer open doen deselve uytlagt." Lambert van den Boogaert verklaart "Peeter Moone sonder broek aan in syn hembt, langs de straat gaande heeft gesien.”

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads