Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1764


II-E-6, fol. 331v (11-2-1764)   De gemeente verkocht berken op de Biesense dijk.

II-E-6, fol. 332, 333 en 335   In 1764 kwam het tot een akkoord in het proces voor de Raad van Brabant tussen Sint-Oedenrode en Veghel over Eerde en Krijtenburg. Vanaf toen hoorden de huizen Biezendijk 31 en Biezendijk 32 formeel bij Veghel. Hoewel Sint-Oedenrode tot pas in 1793 voorgoed accepteerde.

 
II-E-6, fol. 336 (12-5-1764)   De gemeente verkocht heide en op het Rijbroexke (Zijtaart) en enkele andere plaatsen om de onkosten te dekken die de gemeente heeft gemaakt vanwege  het proces tegen Sint-Oedenrode.

R105, fol. 100 (4-6-1764)   De protestantse overheid verbood allerlei rooms katholieke gebruiken. Zo was het verboden om na een begrafenis een koffietafel bij te wonen. De Veghelse boeren trokken zich van zulke verboden weinig of niets aan. In 1764 was Jan Rutte Burgers overleden. Hij woonde na zijn huwelijk op het Havelt, maar was geboren op huidig adres Leinserondweg 17. Ook "de auw buurt" kwam op de begrafenis.

De vorster (een soort veldwachter) ging een kijkje nemen en betrapte Willem Janse van Reijbroek (nu Leinserondweg 23), en Maria, de vrouw van Adriaen Janse Verhoeve (nu Leinserondweg 20) die aan tafel zaten te eten. Ze kregen allebei een bekeuring. Zie ook de attestaties van 1762-1767.

R105, fol. 119 (20-11-1764)     Op 18 november 1764, 's avonds om een uur of 8 of 9, kwamen in Veghel enkele gasten de herberg van Willem Gijsbert Smits binnen. Het waren Hendricus Lamberts van der Heyden, herbergier, wonende op de Coevering en Dirck Lambers van Boxtel die ook pop de Coevering woonde. Even later kwamen er een paar boeren van Zondveld binnen, namelijk Willem van der Asdonk (Jekschotstraat B), en Peter Wouters van der Heijden (Krijtenburg 11).

Willem van der Asdonk ging bij de haard zitten en zat nogal te vloeken, zo van “Mordju, goddome” en meer van grove woorden. Clasina van Geffen, een nicht van de herbergier die daar werkte, zei: “Ik wil dat vloeken niet langer hebben. Het is ook te digt by de kerck. Betaalt den jenever en vertrekt uyt het huys.”

Willem zei kwaad: “Blixemse hecx, Ik kan u betalen, maar ik wilder voor u niet uyt gaan.”  Hij goot zijn jenever in het vuur, wat een grote steekvlam gaf. Hij stond op en zwaaide met zijn mes. Ook Dirck Lambers van Boxtel trok zijn mes en riep: "Gelijk er uijt." Willem van der Asdonk riep: “alle daar uyt, all wast huijs vol duivels.”  En alsof de duvel het gehoord had, op dat moment ging het licht uit.

Willem Smits kreeg een snee over zijn rechterarm, allen vluchtten naar buiten. Vn binnen werd geroepen: “Komt blixsemse hecx, stookt het ligt aan.” Clasina van Geffen ging naar binnen en stak het licht weer aan. Van Boxtel vroeg om een glas jenever. Clasina antwoordde: “Wy hebben geen jenever meer,” en liet hem de lege fles zien. Van Boxtel raased: “Conailse, ik wil jenever hebben, off wat moveering dat ik u hier in de winckel niet en vermorde.”  Het huisraad had nogal wat geleden.

Lambert van Boerdonck had zich, toen het licht uitging, verdedigd met een stoel. "en daar op Willem van der Assdonk met syn bloot mesch hem attaqueerde, vattende met zyn een handt de stoel, en met zijn ander handt onder de stoel door na hem steeckende was." Ook Hendricus van der Wijden werd door Van Boxtel gestoken. Zie ook de attestaties van 1762-1767.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads