Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1749


R102, fol. 281 (14-4-1749), fol. 285v (2-5-1749)   Op 14 april 1749 verdronk in een sloot de tweejarige Peter, zoontje van Peter Janse Loijmans, wonende Over de Bruggen (tussen de Leest en het Hoogeinde).

Op 2 mei 1749 verdronk de driejarige Johannes, zoontje van Philip Jan Philipse in een sloot aan het Beukelaar.

 
BHIC, Rechterlijk Archief Veghel, inv. nr. 103, fol. 14v (18-7-1749)   In de nacht van 17 op 18 juli 1749 werd er door een bende ingebroken bij Hendrik Hendrikx van Asseldonck op het Ham, waarbij het gezin gruwelijk toegetakeld werd. Hendrik en zijn vrouw werden ondere andere met een gloiend heet gemaakte tang in hun benen genepen.

Zie de attestaties van 1749-1754.

BHIC, Rechterlijk Archief Veghel, inv. nr. 103, fol. 23v, 47 en 56v (13-12-1749, 28-1-1750 en 2-3-1750)   In september 1749 liep Cornelis Blockers uit Veghel, bijgenaamd Neel Cuijl, in Erp over de hei bij de hoeve de Craenmeer. Daar kwam hij een man tegen die hem de weg van Erp naar Boekel vroeg. Die man had een reiszak op zijn rug, waarin boter zat. Later op die dag verkocht die man de boter in Erp aan de vrouw van Welt Hendrik Welten. De boter was gestolen. De man werd gearresteerd en in Ravensteijn gevangen gezet. Het was Hendrik Joosten uit Veghel. Het is niet helemaal duidelijk waar hij woonde. Misschien woonde hij op Jekschotstraat C of Jekschotstraat 9.

De familie zat er mee omhoog, In januari 1750 lieten zij door schepenen vastleggen dat Hendrik uit een goede en degelijke familie kwam, waarin zoiets nog nooit was voorgevallen. In maart 1750 stuurden ze iemand naar de keurvorst in "Dusseldorp" om te proberen de zaak voor Hendrik zo gunstig mogelijk te regelen. Namens de familie van Hendrik treden dan op Antony Joosten, Jan Joosten, Matijs Jans van de Ven en Lambert Adriaen Vogels.

Zie de attestaties van 1749-1754.

II-E-5, fol. 220 (25-9-1749), II-B-51 (1-10-1749)   Van oudsher was de latere Biezendijk de verbindingsweg van Veghel naar Sint-Oedenrode. In september 1749 laat de Raad en Rentmeester Generaal weten dat er een nieuwe weg van Veghel naar Sint-Oedenrode aangelegd moet worden. Veghel vindt dat de hei die daardoor te veel schade zou ondervinden, die hei is nodig voor het vee. Veghel stelt voor de Biezendijk en vervolgens de weg langs de Bulten naar de Coevering te verhogen. De regenten van Sint-Oedenrode hadden daar geen bezwaar tegen, maar verklaarden desgevraagd ook niet te willen werken aan die weg. Omdat de weg langs de Bulten langs de grens tussen Veghel en Sint-Oedenrode loopt, wordt die grens op 1 oktober 1749 opnieuw vastgesteld, ook moet er op het Laars grond gekocht worden van Versterre.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisatie's  - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

/