Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1744


II-E-5, fol. 160v (14-3-1744)

  De aanstelling van Lambert Hendrik Joosten als nachtroeper of klepperman  in Veghel werd verlengd. Hij kreeg opdracht om nauwkeurig te letten op het gebruik van vuur en licht en overtreders van het brandreglement te bekeuren. Als hij brand constateerde moest hij de klok luiden. De sleutel van de kerktoren moest hij aan de schoolmeester vragen.

II-E-5, fol. 185v (16-4-1744)

  Op 21 en 22 maart 1744 hielpen ook Veghelse boeren om met hun karren de aartshertogin van Oostenrijk Maria Anna en haar gemaal Prins Karel van Lotharingen met haar equipage van Middelrode naar Boxtel te brengen. Daar was een enorme stoet van 60 karren voor nodig geweest.

II-E-5, fol. 162 (25-5-1744)   In 1741 was er tussen Pruisen en Oostenrijk een oorlog uitgebroken rondom de erfenis van de Oostenrijkse keizer, ook Frankrijk raakte betrokken. Op 25 mei 1744 waren vele inwoners van Veghel bijeengekomen om samen over de oorlogsdreiging te vergaderen. Onze regio dreigde strijdtoneel te worden en het Franse leger zou tot brandschatting van Veghel kunnen overgaan. Als men dan geen geld in de dorpskas heeft, zou Veghel verbrand kunnen worden. Men achtte het raadzaam om geld klaar te hebben liggen. Ook was het een goede zaak om de papieren van de gemeente voor verbranding te behoeden.

II-E-5, fol. 162 (25-5-1744)   De regenten van Veghel stelden Claes Schoonhoven aan als gemeentebode aan. Hij moet twee keer per week, namelijk op dinsdag en vrijdag, naar Den Bosch om brieven te helen en brengen.

R102, fol. 57 (23-7-1744)   Net als van de rogge moest voor de vlas een tiende, dat wil zeggen een-tiende deel van de oogst, afgedragen worden. Oorspronkelijk waren de tiende voor de kerk, maar in de loop er eeuwen waren die rechten veelal in handen gekomen van de overheid of individuele personen. In 1744 had Roelof Melis Segers die tiende van de Hei (Mariaheide) en Middegaal gepacht van de overheid. Hij ontdekte dat in Mariaheide Aert Tijssen van Berkel vlas aan het uitplukken was zonder de tiende te betalen. Van Berkel kreeg een bekeuring. Zie ook de attestaties van 1742-1749.

II-E-5, fol. 191v (16-8-1745)

  In december 1744 was het tweede bataljon Hanoverse guardes te voet enige tijd in Veghel gelegerd. Boeren leverde tegen een vergoeding karrendiensten aan dit leger. De soldaten gedroegen zich goed.

**Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisatie's  - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

/