Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1743


R102, fol. 36v (9-11-1743)

 

Op 23 oktober 1743 kwam er een wat oudere man met grijze haren bij Francis van der Linden in Veghel in de Straat aan de deur. Hij vroeg om een aalmoes. Die bedelaar had de pech dat de vorster van Veghel (een soort veldwachter) net bij Francis van der Linden op bezoek was. De vorster riep de bedelaar binnen en vroeg hem naar zijn bedelvergunning. De bedelaar had die niet, werd gearresteerd en naar Den Bosch gebracht.

Zie de attestaties van 1742-1749.

R102, fol. 72v (23-11-1743); aanvolgende gegevens van Antoon Vissers.

  Gysbert Raijmakers, wonende aan het Hoogeijnde, verklaart voor schepenen van Veghel dat er een jaar of tien geleden bij hem uit de schuur rogge en boekweit meel gestolen was, en ook nog een meelzak. De buurt verdacht Hendrik Naats, een schoenmakersknecht die daar in de buurt bij Otto de Lie woonde. Naats had namelijk 's nachts om een uur of 2 of 3 bij Aart Hendrik Teunisse aangeklopt. Naats ging bij het vuur zitten en rookte een pijp. Hij zat onder het meel en bood een lege meelzak te koop aan. Teunisse vond het maar verdacht en vroeg Naats om te vertrekken. Hendrik Naats vroeg: “Laet my hier slaepen.”  Teunissen zei: “Als gy slaepen wilt, gaet dan opt hoij op de balken liggen,” Wat Naats deed.

De verklaring werd afgelegd op verzoek van de drossaard van Deurne en Liessel. Naats was daar in 1743 met justitie in aanraking gekomen. Hendrik Henskens, alias Naats, was een leider van een groep zwervers die door heel zuidoost Brabant trok. Alle leden van deze bende zijn in Deurne opgehangen, nadat ze eerst de handen werden afgehakt welke boven aan de galg werden getimmerd. Hendrik Naats wist uit de kerker van het kasteel in Deurne te ontsnappen samen met een andere kornuit. Ze wilden door de Peel naar Venray vluchtte, de geboorteplaats van Naats, maar onderweg stierf deze van uitputting en ellende. Zijn maat moest het lijk meeslepen omdat ze geketend waren.

 
R102, fol. 39 (11-12-1743)   Jacob van Gerwen uit Veghel was soldaat. Hij had een flinke ontstoken zweer aan zijn arm, en hij was daarom naar huis gegaan. Om niet te worden beschuldigd van desertie, liet hij een verklaring optekenen door de schepenen.

 
**Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisatie's  - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

/