Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1723


R98, fol. 21 (11-8-1723)   President schepen Marten van Kilsdonck, schepen Gijsbert van der Linden en secretaris Gerardus de Jong verklaren dat laat in de namiddag van 11 augustus 1723, rond zes uur er “een onweer van donder, vermengt met stercken windt ende drijgende lugt” was. “Dat ook ter selver tijt bij ons en meenigte menschen is gesien, een dwerl off draaijwindt, met sulcke force ende sterckte dat het een wonder, en als verschrickelijk was om te aanschouwen.” Die windhoos vernielde een huis op de Doornhoek (Pastoor Clercxstraat 18).

De president-schepen en secretaris van Veghel gingen ’nog op dezelfde avond kijken. Ze verklaren dat zij “hebben gesien, dat gemelte hoeve geheel tot stucken is omver gesmeeten, uijtgenomen het voorste pandt was nog eenigsints staande gebleven, mede gesien dat een hoorn beest onder de omverre liggende huijsinge doot lag, ook de karre daar onder gebroocken, verscheijde vruijt en andere boomen omverre liggende, en onder andere eenen eijcke boom aan de schop ter dicte van circa ses voeten geheel uijt de gront geruckt en omver gesmeeten. Zijnde mede de dienstmaagt int omwaijen vant selve huijs gequetst, enfin geheel bedroeft om te aanschouwen.”

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads