Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1709


Martien van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, 112-116, 91; OA Veghel, II-B-28; II-E-238  

In de zeventiende eeuw werd Veghel onderverdeeld in zogeheten rotten. De bewaking, en het onderhoud van wegen en waterlopen werden per rot georganiseerd. Elk rot werd geleid door een rotmeester. In de kroniek van 1662 wordt de taak van de rotten beschreven, en worden enkel vermeldingen van namen van rotten uit de zeventiende eeuw gegeven. In het archief van Veghel bevinden zich twee lijsten met de indeling van de rotten uit 1709 en 1808. Het blijkt dat de indeling in rotten soms veranderde. In 1709 en 1808 was Veghel verdeeld in 18 rotten, 9 aan iedere kant van de Aa.

 

Aan de oostzijde van de Aa de rotten: Ham, Havelt, Heuvel, Beukelaar, Heselaar, Straat, Middegaal, Hoge Hei, Lage Hei

 

Aan de westzijde van de Aa de rotten: Eerde, Wilbershoek-Kempkens, Zondveld, Biezen-Krijtenburg, Zijtaart, Doornhoek, Leest, Hoogeinde, Dorshout

 

Het grondgebied van het latere Zijtaart behoorde tot de vier rotten, genaamd:

- Zondveld

- Biezen en krijtenburg

- Zijtaart

- Doornhoek

 

Welke huizen bij welke van die vier rotten hoorden is hieronder weergegeven. In 1709 hoorden enkele huizen aan de Biezendijk (Biezendijk 20, C, D, 23, en Corsica 6) bij het rot Kempkens, in 1808 werden deze huizen tot de Biezen-Krijtenburg gerekend. Hieronder is de indeling van 1808 aangehouden,

 

In hoeverre de inwoners van de rotten een ‘wij-gevoel’ hadden, is moeilijk te zeggen. Zonder betekenis was dit samenwerken onder leiding van een rotmeester kennelijk niet, want het is interessant dat in 1809 de gezamenlijke inwoners van de gehuchten 'Sondveld, Sytert, Dorenhoek en Biezen' een verzoekschrift aan de Landdrost van Brabant stuurden voor een eigen school. En in 1854 stuurden vertegenwoordigers van 'de vier gehugten Zondveld, Biezen, Zijterd en Doornhoek' een verzoek aan de gemeente voor een bijdrage voor een eigen kerk. Die indeling in vier gehuchten gaat direct terug op de oude indeling in vier rotten.

 

In sommige belastingboeken worden hier en daar nog namen van gehuchten of buurtschappen vermeld. Die namen komen voor het huidige Zijtaart overeen met de rotten, behalve dat het rot Biezen-Krijtenburg dan in twee buurtschappen verdeeld wordt. Tot de buurtschap Krijtenburg behoorden toen: Biezendijk 19 tot en met 30 en Krijtenburg 4a, 6 en 7. Tot de buurtschap Biezen hoorden de huizen aan de Lage Biezen en Corsica, zoals hierboven aangegeven.

 

Wat de huidige straatnamen betreft kan geconcludeerd worden dat het traject Krijtenburg 11-26 vroeger nooit zo geheten heeft, dat heette vroeger Zondveld. Een groot deel van de huidige Biezendijk heette vroeger Krijtenburg.

 

 

Bronnen: OA Veghel, II-E-38 (hoofdlijst van 1709). In de hoofdlijsten staan de namen door elkaar heen. Met andere bronnen werden de  hoofdbewoners per  huis gereconstrueerd (zie op deze site onder de huizen).  

OVERZICHT EIGENAARS EN BEWONERS IN 1709

 

'Arm' wil zeggen dat men een bijdrage kreeg van de Veghelse Armentafel.

 

Adres

Bewoners

Boven de 16

Onder de 16

Arm of niet

 

 Rot: Zondveld  

 

Heihoef 1

 

Aert Aelberts, Theuniske sijn vrouw, en Marij de dochter onder de sestien jaer

 

huurder 

 

2

1

Arm

Jekschot 1-2

 

Henrick Philips Jan Rutten, Anneken sijn vrouw en Jan Linders boven, Lijsken, Francis, Sijken, Anneke en Philip hare kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

5

Arm

Jekschotstraat 11

 

Wijnant Henrick Henssen, Heijltje sijn vrouw, Adriaen en Marij boven, Philips, Berber, Lindert en Jacomijn hare kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

4

1

Arm

Jekschotstraat 9

 

Henrick Joosten, Lijsken sijn vrouw, Joost de soon, Willemijn de vrouw boven, Thonij, Anneken, Lijsbeth (Jenneke), (Mechel) en Jan hare kinderen onder de sestien jaren

 

huurder

 

4

6

Arm

Jekschotstraat 5

 

Cornelis Boermans, Marij sijn vrouw, Matthijs, Ariaen de soonen, Faesken en Sijken de dochters, [boven], Jan, Mechel, Lijske, Thijs haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

6

4

Niet arm

Jekschotstraat 3

 

Matthijs Jan Thijssen, Jenneken sijn vrouw, Ariaen den knecht, Marij de meijt, boven, Lijsbeth, Jan, Henrick en Annamarij haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

4

Niet arm

Jekschotstraat 1

 

Arien Theunis Peter Meussen, Engel sijn vrouw, Heijltie, Anthonij, en Leendert, haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

3

Niet arm

Zondveldstraat 17

 

Matthijs Peter Goorts, Anneke sijn vrouw ende Marij de meijt boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Zondveldstraat 15

 

Steven Thomassen de Bie, Marij sijn vrou [boven], Marij, Peternel, Jenneken, en Aert haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

2

Arm

Zondveldstraat 13

 

Heijlken Josephs, Gerrit de knecht, Marij de vrouw, Jenneken, Agnees en Dielis haere kinderen onder de sestien jaer

(Opmerking: Gerrit de knecht was Gerrit Hermen Pepers)

 

eigenaar

 

3

3

Niet arm

Zondveldstraat 9

 

Lamert Jan Gerrits van der Heijden, Pieternel sijn vrouw, Ariaentje de meijt boven, Peter den scheper, Jan, Henrick, en Peter haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

4

Niet arm

Krijtenburg 26

 

Jenneken, weduwe Jan Theunis Marcelissen, Jan de zwaeger, Anneke sijn vrou, en Willem de soon boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Krijtenburg 24

 

Peter Marttens, Catelijn sijn vrouw ende Lijsbeth de suster boven, Arianetje, Peter en Jan haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

3

Niet arm

Krijtenburg 22

 

Mattheus Adriaens, Handrien sijn vrouw, Dirck en Ariaen boven, Jan, Marij en Ruth haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

3

Niet arm

Krijtenburg 21

 

Leendert Peter Jan Jacobs, Marij sijn vrouw, Lamert en Marij haere kinderen boven de sestien jaer

 

huurder

 

4

0

Niet arm

Krijtenburg 18

 

Jan Willems, Beelken de vrouw, Aert, Lambert, Willem ende Marij haere kinderen boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

6

0

Niet arm

Krijtenburg 17

 

Henrick Philips Aelberts, Beelken sijn vrouw, Ariaen, Heijltie en Albert boven, Anneken en Catelijn hare kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

5

2

Niet arm

Krijtenburg 14

 

Anneken, weduwe Cornelis Henrick Aerts, Henrick en Jan de soonen, en Anneken Jacobs boven de sestien jaeren

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Krijtenburg A

 

Jan Jan Willems, Anneke sijn vrou

 

huurder

 

2

0

Arm

Krijtenburg 12

 

Henrick Ariens Versteeghden, Marij sijn vrouw, Peternel sijn moeder, Willemijn sijn suster, en Adriaen Hoerlix boven, Arike, Peter en Nelis haere kinderen onder de sestien jaeren

 

eigenaar

 

5

3

Niet arm

Krijtenburg 11

 

Ariaen Ariaen Boermans, Marij sijn vrouw, Gerrit de knecht, en Anneken de meijt, boven, Peter den scheper, Marij, Anna, Marij ende Lambert haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

4

4

Niet arm

 

  Rot: Biezen en Krijtenburg

 

Krijtenburg 7

 

Willem Peter Dielissen, Marij sijn vrouw [boven] en Peternel de dochter onder de sestien jaer

 

huurder

 

2

1

Arm

Krijtenburg 6

 

Peter Henrick Tijssen, Marij sijn vrouw, en Hendrien de dochter boven de sestien jaar

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Krijtenburg 4A

 

Evert Willem Everts, Catelijn sijn vrouw, Jan en Lijsbeth haere kinderen boven de sestien jaer 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Biezendijk 29

 

Laufreijns Baltussen, Perijn sijn vrouw, Baltus, Sijken ende Lijsken haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

3

Niet arm

Biezendijk 30

 

Heijltie, weduwe Henrick Peter Smiths, Aert en Willemijn haere kinderen boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Biezendijk G

 

Anneken, weduwe van Jan Laufreijnssen

 

eigenaar

 

1

0

Niet arm

Biezendijk 27

 

Jan Baltussen, Marij sijn vrou, Jenneken de meijt boven, Baltus, Wouter ende Ariaen haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

3

Niet arm

Biezendijk 23

 

Albert Jan Rutten, Anneken sijn vrouw, Thonij en Marij hare kinderen boven de sestien jaer

 

huurder

 

4

0

Arm

Biezendijk 22 Henrick Henrick Martens, Jenneken sijn vrouw, Peternel en Lambert boven, Marij, Elen, en Berber haere kinderen onder de sestien jaer

 

 

eigenaar

 

4

3

Arm

Biezendijk C

 

Jan Aerts Verhaegen, Heijltje sijn vrouw, Johannes en Lijsken hare kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

2

2

Arm

Biezendijk 20

 

Willem Jan Dirckx, Marij sijn vrouw, Jenneke de dochter boven, en Lambert de zoon onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

1

Arm

Biezendijk 19

 

Roelof Gorissen, Jenneke sijn vrouw, Theuniske de moeder [boven], Pieternel, Jenneken, Marij en Gooris haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

4

Niet arm

Biezendijk H

Jan Corsten, Heijltie sijn vrouw, Jan, Jenneken en Francis haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

3

Arm

Lage Biezen C Jan Cornelissen, Marij de vrouw, Marij de dochter boven, en Nelis de zoon onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

1

Niet arm

Lage Biezen B

 

Lijsken, weduwe van Henrick Eijmers, Sijmon de soon en Hendrien de dochter boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

0

Arm

Lage Biezen 2

 

Dirck Tijssen, Lijsken sijn vrou, Jan de zoon boven, Tijs ende Marij haere kinderen onder de sestiien jaer

 

eigenaar

 

3

2

Niet arm

Lage Biezen 1

 

Leendert Henrick Leenders, Maijken sijn vrou, Henrick, Rombout, Marij en Aert haere kinderen boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

6

0

Niet arm

Corsica A

 

Reijnder Jan Willems, Jan de soon ende Anneke de meijt boven de sestien jaeren

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Corsica 9

 

Huijbert Goossens, Ariaentje sijn vrouw [boven], Sijken, Hermen en Ariaentie hare kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

3

Arm

Corsica C

 

Jan Jan Josephs, Lijske sijn vrouw, Ariaen de soon boven, Philips, Jenneken, Jan, Haersken, en Marij haer kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

5

Arm

Corsica 12

 

Jan Aert Everts, Marij sijn vrouw

 

eigenaar

 

2

0

Niet arm

Corsica G

 

Aert Peters van Erp, Jenneke de vouw, Peternel en Lijsbeth haere kinderen onder de sestien jaere

 

eigenaar

 

2

2

Niet arm

Corsica F

 

Henrick Aert Everts, Gerritje sijn vrou, Aert de soon boven, Henrick, Jan en Laufreijns hare kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

3

Arm

Corsica 13

 

Ariaen Laufreijnssen, Jan en Laufreijns de soonen boven de sestien jaren

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Corsica 15

 

Aert Jan Peter Marttens. Alegonda sijn vrouw, Peter Peter Marttens sijnen oom, ende Marij de meijt, boven, en Jan haer kint onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

1

Niet arm

Corsica E

 

Martten Jan Peter Martens

 

eigenaar

 

1

0

Arm

Corsica D Gerrit van den Boogaert, Margriet zijn vrou, Martten en Lambert de zoonen, Catelijn en Jenneken de dochters boven de sestien jaer

 

huurder

 

6

0

Niet arm

Corsica 6 Henrick Dictussen, Anneken sijn vrouw, Jan, Martten, Marij en Theuniske, haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

2

4

Niet arm

 

  Rot: Zijtaart

  

Leinserondweg 23 Willem Jan Theunis van Eert, Ariaentje sijn vrouw, en Theunis de knecht en Jenneken de meijt boven, Jenneke, Lijsbeth, Lijneke en Jan haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

5

4

Niet arm

Leinserondweg 22 Ruth Jan Rutten, Jenneken sijn vrouw, Henrick Rutten en Anneken sijn vrouw

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Leinserondweg 20 Jan Ariaen Ariaens, Marij sijn vrouw, Claes en Loenis de knechts, Marij en Catalijn de meijsiens, boven, en Ariaen haere soon onder de sestien jaer

 

huurder

 

6

1

Niet arm

Leinserondweg 19 Willem Stevens, Marij sijn vrouw, Evert Stevens, Lijsken de meijt boven, Steven en Jan haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

2

Niet arm

Leinserondweg 17 Ruth Lambert Gerit Stevens, Marij sijn vrouw, Aert de knecht, de meijt boven, en Jan en Grietje haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

2

Niet arm

Leinserondweg 16

 

Aert Willem Everts, Anneken sijn vrouw

 

huurder

 

2

0

Niet arm

Leinserondweg G

 

Margriet Daniel Leenderts

 

huurder

 

1

0

Niet arm

Leinserondweg 12 Catelijn Lambert Jan Rutten, Thonij en Jenneke haere kinderen boven de sestien jaer

 

huurder

 

3

0

Arm

Leinserondweg C Dirck Jan Peters, Maijke sijn vrouw, Jan ende Agnees de kinderen boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Leinserondweg B Ariaen Willem Everts, Marij de meijt, boven, ende Marike sijn kindt onder de sestien jaer. Inwonend: Willem Everts

 

eigenaar

 

3

1

Niet arm

Leinserondweg 11 

Jan Ariens Clompmaeckeer, Agnees sijn vrouw, Heijltie, Ariaen, Marij ende Peter haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

2

4

Niet arm

Leinserondweg A Jan Thonissen, Catelijns de vrouw, Catelijn, Jan, Henrick en Willem haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

2

4

Arm

Leinserondweg 9 Thonij Jan Theunis van Eert, Margriet sijn vrou, Deliaen de meijt boven, en Catelijn, Henrick, Jenneke, en Willemke, haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

4

Niet arm

Leinserondweg 10 Johannes Baltussen, Sijken sijn vrouw, Marij de meijt boven, ende Marij de dochter onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

1

Niet arm

Leinderondweg 6 Lamert Leunissen, Willem den neve, boven, Anneken en Marij sijne kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

2

Arm

Pater Vervoortstraat 26

 

Henrick Teuwen Aerts, Jenneke de vrouw, Perijn de meijt boven, Jenneken, Thijs en Mattheus haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

3

Niet arm

Pater Vervoortstraat 24

 

Jan Aert Reijnders, Heijltie sijn vrouw, ende Aert de soon boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

0

Niet arm

Pater Vervoortstraat C

 

Dirck van de Donck ende Jenneke sijn vrou

 

eigenaar

 

2

0

Niet arm

Pater Vervoortstraat A

 

Peter Panhuijsen en Anneke sijn vrou, Jenneken boven, en Marijken een arm costkint onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

1

Arm

 

  Rot: Doornhoek

  

Pastoor Clercxstraat 20

 

Thony Jan Henrick Ariens, Marij de meijt boven, Marij, Jenneke en Jan sijne kinderen minderjarich

 

eigenaar

 

2

3

Niet arm

Pastoor Clercxstraat 18

 

Jan Jan Henrick Ariens, Ariaentie sijn vrouw en Aeltje Claessen boven, Jan en Francis haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

2

Niet arm

Pastoor Clercxstraat 16

 

Willem Jacob Panhuijsen, Theunisken sijn vrouw [boven], Claes en Jan haere kinderen onder de sesten jaer

 

eigenaar

 

2

2

Arm

Pastoor Clercxstraat 14

 

Cornelis van Dooren, Marij sijn vrouw, Aert de knecht, Hendrien de meijt boven, Johannes, Jenneken, Henrick en Jan haere kinderen onder de sestien jaeren

 

eigenaar

 

4

4

Niet arm

Pastoor Clercxstraat B

 

Gerrit Henrick Lamerts van de Ven, Theuniske sijn vrou, Francis en Anneke haere kinderen boven de sestien jaeren

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Pastoor Clercxstraat 12

 

Adriaen Henrickx van Nuenen, Peter, jan en Lijsken boven, Hendrien en Cobus haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

2

Niet arm

Pastoor Clercxstraat A

 

Jan Nelissen, Marij sijn vrouw [boven], Marij, Dirske, Jenneke en Cornelij haere kinderen onder de sestien jaren

 

eigenaar

 

2

4

Arm

Pastoor Clercxstraat 10

 

Michiel Arien Donckers, Marij sijn vrouw, Henrick de knecht en Jenneke de meijt boven de sestien jaer

 

eigenaar

  

4

0

Niet arm

Pastoor Clercxstraat 1

 

Jan van de Zantvoort en Jenneke de dochter boven de sestien jaar

 

huurder

 

2

0

Arm

Doornhoek 4

 

Wilbert Jan Joorden Donckers, Jenneke syn vrouw, Pieternel de meijt boven, en Marijken sijn kint onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

3

1

Niet arm

Doornhoek 1

 

Lijsken weduwe Peter Goorts, Jan de soon, Theuniske de dochter en Marij de meijt en Aert de knecht boven de seestien jaer

 

eigenaar

 

5

0

Niet arm

Doornhoek, overzijde kanaal

Jan Jan Peters, Arientie sijn vrouw, Jan ende Marij haere kinderen onder de sestien jaer

 

eigenaar

 

2

2

Niet arm

Doornhoek, overzijde kanaal

Thonis Henrick Theunissen, Marij sijn vrouw, en Hendrina de meijt boven, Hendrina ende Lijsbeth de kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

2

Niet arm

Doornhoek, afgebroken bij het graven van het kanaal

Jan Geerlings Cuijpers, Deliaen de suster, Elen de knecht en Jenneken de meijt boven de sestien jaer

 

eigenaar

 

4

0

Niet arm

Bergsven 4

 

Henrick Arien Olijslaegers, Margriet sijn vrouw, Ariaen en Cobus de soonen en Marij de dochter boven, Anneken, IJda en Lijsbeth haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

5

3

Niet arm

Bergsven 2

 

Lamert Henrick Lamerts van de Ven, Anneke sijn vrouw, en Marij de meijt boven, Henrick, Cathrien, Jan, Catelijn, Ariaen en Johannes haere kinderen onder de sestien jaeren

 

eigenaar

 

3

6

Niet arm

Bergsven C

 

Melter Sijmonts, Joccemijn sijn vrouw, Agnees boven, Sijmen, Gerritje, Marij en Grietje haere kinderen onder de sestien jaer

 

huurder

 

3

4

Arm

 

 

Deze analyse is gebaseerd op bovenstaande lijst  

Analyse van de gegevens

 

In 1709 woonden er 85 gezinnen in Zijtaart; 25 daarvan (29 %) kregen een bijdrage van de Veghelse Armentafel. Van de vier gehuchten had Den Biezen-Krijtenburg het hoogste percentage armen.

 

 

Gehuchten of rotten

Arme gezinnen bedeeld door de Armentafel

Niet arm

Totaal

Zondveld

6 (29 %)

15

21

Biezen-Krijtenburg

11 (39 %)

17

28

Zijtaart

4 (21 %)

15

19

Doornhoek

4 (23 %)

13

17

Totaal

25 (29 %)

60

85

 

In deze 85 huizen woonden in 1709 in totaal 380 gezinsleden, een gemiddelde van gemiddeld 4,5 hoofden per gezin. Daarnaast woonden er nog 48 personeelsleden in. Als we veronderstellen dat er eventueel personeel van elders inwoonde, dan dat er eigen kinderen elders werkten, dan was de gemiddelde gezinsgrootte 5.0 personen.

 

Als we kijken naar het verband tussen eigendom en armoede:

 

 

Huurders

 

Eigenaren

 

Arm

 

Niet arm

Arm

Niet arm

Zondveld

5

2

1

13

Biezen

4

3

7

14

Zijtaart

3

5

1

10

Doornhoek

2

3

2

10

Totaal

14

13

11

47

 

 

Van de boeren die een boerderij huurden of pachtten werd ongeveer de helft bedeeld door de Armentafel en de andere helft niet, die had het wat beter. Van de boeren die een eigen boerderij hadden werden er 11 bedeeld en 47 niet. De boeren met een eigen boerderij waren gemiddeld dus rijker dan de pachtboeren. Men moet dit verband niet al te zwaar aanzetten, er waren ook rijke pachtboeren en arme mensen met een schamel hutje dat wel van hen zelf was. In het totale huizenbestand waren de eigenaren gemiddeld wel wat rijker.

 

Het totaal aantal inwoners per gehucht was:

 

Gehuchten of rotten

Huizen

Personeel boven de 16 jaar

Personeel onder de 16 jaar

Gezinsleden

Totaal

Zondveld

21

12

2

113

127

Biezen-Krijtenburg

28

4

0

119

123

Zijtaart

19

16

0

72

88

Doornhoek

17

13

0

77

90

Totaal

85

45

2

381

428

 

Inwonende ouders zijn als gezinsleden gerekende, inwonende broers of zussen met hun man of vrouw ook. Inwonende alleenstaande familieleden zijn als knecht of meid gerekend. Op Pater Vervoorstraat A woonde in 1709 een arm kostkind in. Dat is als dienstmeisje gerekend en niet als gezinslid, maar of dat terecht is, weet ik niet.

 

  Totaal   Huizen met Percentage
  Huizen   personeel      
             
Niet arm 60   26   43.0%  
Arm 25   3   8.0%  
             
             
Totaal 85   29   34.1%  

 

Er is een duidelijk verband tussen armoe en het in dienst hebben van personeel. In slechts 3 van 25  (dat is 12 %) arme gezinnen wordt personeel vermeld, terwijl 43 % van de niet-arme gezinnen personeel in dienst had. Knechten, meiden en schaapsjongens waren voornamelijk bij de meer welgestelden in dienst.

Het totaal personeelsbestand was:

 

-          17 knechten boven de 16 jaar

-          28 dienstmeiden boven de 16 jaar

-          2 schepers onder de 16 jaar (schaaphoeders).

 

Per gehucht:

  

Gehuchten of rotten

Knechten van 16 jaar of ouder

Meiden

van 16 jaar of ouder

Schaaps-jongens

onder de 16 jaar

Dienst-meisjes onder de 16 jaar

Totaal

Zondveld

5

7

2

0

14

Biezen-Krijtenburg

1

3

0

0

4

Zijtaart

7

9

0

1

17

Doornhoek

4

9

0

0

13

Totaal

17

28

2

1

48

 

Men had meer dienstmeiden in dienst om 'voor' in het huishouden te helpen dan knechten om 'achter' met het boerenwerk te helpen. Leinserondweg 20 (Hoeve Zijtaart) spande de kroon met twee knechten en twee meiden. Krijtenburg 11 (Hoeve Zondveld) had drie personeelsleden: een knecht, een meid en een schaapsjongen. Twintig andere gezinnen hadden een of twee personeelsleden en 64 gezinnen hadden niemand in dienst. In het wat armere gehucht Biezen-Krijtenburg hadden slechts twee gezinnen een meid in dienst.

 

Conclusie

 

Van de 85 huizen in 1709 hadden er slechts 29 huizen samen 47 personeelsleden in dienst. Bij slechts 3 van de 25 gezinnen die bedeeld werden door de armentafel was iemand in dienst. Die mensen konden zich geen personeel veroorloven.
 
Uit verschillende interviews blijkt dat in het begin van de twintigste eeuw veel jongens en meisjes rond hun dertiende jaar van school kwamen en dan ergens gingen dienen of werken. Men zou kunnen denken dat dit een heel oude traditie is, maar niets is minder waar. Bijna alle knechten en dienstmeiden waren in 1709 ouder dan 16 jaar. Er worden slechts 2 schepers (schaapherdertjes) genoemd die jonger waren dan 16 jaar. In 1709 gingen jongens en meisjes nog maar zelden al op jonge leeftijd ergens anders werken.
 
De meeste boeren konden het zich niet veroorloven om personeel in dienst te nemen. Verder waren de gezinnen gemiddeld klein (5,0 personen), en het ligt voor de hand dat bijna overal de opgroeiende kinderen thuis hard nodig waren. 

 

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads