Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1704


BHIC, toegang nr. 9 inv. nr. 42, folio 92, gevonden door Antoon Vissers.   In 1707 schreven de regenten van Veghel aan de Raad en Rentmeester Generaal dat de rivier de Aa door het dorp stroomt, dat die huizen en landerijen van elkaar scheidt en dat er voor de passage slechts één brug ligt namelijk bij de kerk. De inwoners van de gehuchten Havelt en Zondveld moeten wel een uur lopen om er te kunnen passeren. Op dit moment worden ze via een klein schuitje overgezet ‘op het roepen van Peter Henrickx van de Wiel’ die naast die plaats woont waar men de overtocht maakt, maar wel op een afstand van 300 passen. Soms kan vanwege de wind dat roepen niet gehoord worden, zodat de mensen ongeveer een half uur moesten staan wachten en af en toe zelfs genoodzaakt waren terug te keren. De regenten vragen nu verlof in plaats van het schuitje een hoge vonder te mogen aanleggen naar het voorbeeld van die van Heeswijk en Berlicum, wat wijdte, breedte en hoogte betreft.

De huidige Pastoor Clercxstraat houdt op bij de Zuid-Willemsvaart. Voordat rond 1825 het kanaal gegraven werd liep deze weg verder door richting Veghel. Aan de overzijde van de tegenoordige Zuid Willemsvaart maakte de weg een bocht naar links en kwam in het gehucht De Leest samen met het verlengde van de tegenwoordige weg De Hemel. Hier kwam deze weg uit op een weg die in linkse richting naar de Aa liep. Op de kadasterkaart van 1832 staat daar nog een 'voetbrug' genoemd. De brug werd in de negentiende en twintigste eeuw 'de Mestbrug' genoemd.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads