Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1703


Veghel, R94, fol. 154 (3-12-1705)  

Op 8 december 1703 stormde het vreselijk en de kap van een huis op Zondveld waaide er af (nu: Jekschotstraat 11). In januari 1704 gingen de schepenen van Veghel een kijkje nemen. Ze tekenden het volgende relaas op.

Als dat door de groote en stercke storm winden opden agsten dag der maent december des jaers 1703 de kap van de huijsinge der gemelte hoeve is t’eene mael afgeslagen ende op de grondt ter neder geworpen en in stucke gevallen, (..) datter niet meer op is blijven staan als vijf gebonden met twee gespan en een stuck van de solder die oock seer verganckelijck is, soo dat het onmogelijck is, voor den selven Wijnant Hendrick Hensen sich met sijnen familie ende vee daer in te komen onthouden en al sjne brandt van houdt en torf zedert den voors(creven) tijt van 1703 continuelijck tot dato deses als nog onder den blouween hemel op staat.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads