Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1702


OA Veghel, inv. nr. II-B-47    In 1702 maakten Koning Lodewijk XIV van Frankrijk aanspraken op de erfenis van de Spaanse koning Karel II. De Duitse keizer, Leopold van Oostenrijk, meende echter dat hij net zoveel rechten had. De Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland kozen de zijde van de Duitse Keizer. Op 8 mei 1702 verklaarden de Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland de oorlog aan Frankrijk en Spanje.

In 1702 trok een groot Frans leger bij Budel de Meierij binnen en trok via Maarheeze naar Geldrop. Ze legerden zich bij Lieshout en eisten in de omliggende dorpen voedsel en karren. Veel plaatsen in het kwartier Oisterwijk werden door het Franse leger geplunderd. Op 27 juli en 14-15 augustus trokken legers bestaande uit Nederlandse en Engelse soldaten plunderend en foeragerend door Veghel.

Op 27 juli 1702 door het “marcheren en stil leggen der artillerie en convoijen van onser troupens, onder de heere generaels en grave van Athlove en Marlborough, de welck de graven van haer comparanten soo sij verklaerden hebben gefourageert en op den velden afgemaeijt opgeladen ende mede gevoert, soo als mede de beesten, verckens ende alderleij mobiliaere goederen uijt den huijsinge hebbe gehaelt, geplondert, opgeladen ende mede genomen.”

Op 14 en 15 augustus 1702 “door het convoij van onse troupens, en het campeeren en logeren alhier van de heere grave van Albemarle, dewelcke de graanen van haar comparanten, soo sij verklaarden hebben gefoerageert, en op den velden afgemaait, en uijt de huijsinge van de balcken gehaalt, soo als mede alderleij mobilaire goederen uijt de huijsinge hebben gehaalt, geplondert ende mede genoomen.”

De boeren mochten hun schade opgeven, die vervolgens werd vergoed. Hieronder volgt een overzicht van de schade te Zijtaart. Voor een volledig overzicht, zie bij de downloads.

OA Veghel, inv. nr. II-B-47    De huizen op Zondveld

Nagenoeg alle huizen op Zondveld vanaf de Heihoef tot aan Krijtenburg 26 werden op 27 juli 1702 huis aan huis geplunderd. Alleen Zondveldstraat 13 konden we niet terugvinden in de lijst. De plundering was zo grondig, dat het volgende leger op 14 en 15 augustus in nog slechts enkele huizen iets van haar gade vond. Van de huizen op Zondveld langs de huidige weg Krijtenburg werden er relatief minder geplunderd.

Schade op 27 juli 1702
 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)

Cornelis Hendrick Aerts
Krijtenburg 14
 
huisraad, kleren, schotels en ketels
 
4-0-0
Hendrick Philip Aelberts
Krijtenburg 17
kisten en kasten open gemaakt en alles daaruit gehaald als kleren en linnegoed etc.
 
36-0-0
Jenneken Peter Jan Jacobs
Krijtenburg 21
 
Huisraad, kleren, lijnwaad, koper en tinwerk, spek, vet, brood, boter etc.
 
22-0-0
Mattheus Ariens de Leest
Krijtenburg 22
 
meubilaire goederen
 
6-16-0

Jan Teunis Marcelissen
Krijtenburg 26
 

koperen ketels, schotels, etc.

 

13-0-0

Lambert Jan Gerits van der Heijden
Zondveldstraat 9

huisraad, ketels, schotels 20 gulden, twee varkens uit de kooi mee genomen 14 gulden, twee karren hooi, erwetten en haver 12 gulden
 

46-0-0

Steven Thomassen de Bie
Zondveldstraat 15

zijn gehele meubilair en een bijenstok
 

18-0-0

Matthijs Peter Goorts Zondveldstraat 17

het gehele huis geplunderd aan meubels, bedden, etc. 70 gulden. Nog het varken waard 7 gulden 10 stuivers
 

77-10-0

Adriaen Teunis Peter Meusen
Jekschotstraat 1

huisraad, kleren,  lijnwaad, spek, boter etc.15 gulden, het hooi van de balken, 3 gulden
 

18-0-0

Matthijs Jan Thijssen
Jekschotstraat 3

huisraad, bed, ketels, tinne schotels, lijnwaad dekens etc. 25 gulden, een varken uit de kooi gehaald en mee genomen 6 gulden 6 stuivers, twee karren hooi 8 gulden, de kleren en linnengoed van zijn knecht en van de meid samen 5 gulden
 

44-6-0

Cornelis Boermans
Jekschotstraat 5

huisraad, koe,- en handketels, dekens, slaaplakens, hemden en allerle linnegoed 31 gulden, een varken 6 gulden
 

37-0-0

Naam: Hendrick Joosten
Jekschotstraat 9

huisraad, timmer getouw en aardewerk
 

33-0-0

Wijnant Hendrick Hensen
Jekschotstraat 11

al zijn meubilair, kleren, lijnwaad, koperen ketels en bedden voor 30 gulden, twee varkens opgeladen en mee genomen, 13 gulden en al zijn hooi van de schelft 20 gulden. Nog 3 zakken gedorste rogge waarde 20 gulden
 

83-0-0

Hendrick Philip Jan Rutten
Jekschot 1-2

het gehele huisraad geplunderd 22 gulden, 2 varkens uit de kooi mee genomen 13 gulden, uit de schuur rogge, een stuk haver etc. 10 gulden
 

5-0-0

Antoni Wilberts
Heihoef 1

zijn gehele meubilair als bedden, dekens, lakens, 4 koperen ketels, tin en ijzerwerk. niets achter gelaten, 55 gulden en nog een zak rogge van 6 gulden
 

61-0-0

 

Schade op 14 en 15 augustus 1702
 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)

Cornelis Hendrick Aerts
Krijtenburg 14
 
meubelen, boter en vet 3-0-0

Steven Thomassen de Bie
Zondveldstaat 15
 

het glas uit zijn huis gebroken en erwten en bonen mee genomen
 

4-0-0

Mathijs Peter Goorts
Zondveldstraat 17

in zijn schuur anderhalf vim rogge afgesneden en mee genomen
 

5-0-0

Cornelis Boermans
Jekschotstraat 5

kleren laken en lijnwaad
 

5-10-0

 

    De huizen op Zijtaart

Op 27 juli 1702 konden de meeste boeren in het gehucht Zijtaart (nu Leinsrondweg) opgelucht adem halen. Slechts enkele huizen in deze uithoek werden geplunderd. Maar op 14 en 15 augustus kwamen ook zij aan de beurt. Toen werden daar alle huizen geplunderd. Geen enkel huis bleef gespaard.

 

Schade op 27 juli 1702

 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Peter Jacob Panhuijsen (herbergier)
Pater Vervoorstraat A
 

meubilair, een ijzeren moespot, pan, zijde. linnen garen etc. een vaatje brandewijn

15-0-0

Lenaert Hendrick Lenaerts
Leinserondweg A
 

meubilaire goederen, linnegoed en zakken etc.

5-0-0

Lambert Ariens
Leinserondweg 10
 

huisraad, ketels, linnengoed etc.

10-0-0

Ruth Lamberts
Leinserondweg 17
 

linnegoed

2-2-0

Rut Jan Rutten Leinserondweg 22
 

meubels

2-10-0

  

Schade op 14 en 15 augustus 1702

 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Peter Jacob Panhuisen
Pater Vervoorstraat A
 

6 vim rogge uit de schuur gehaald, waarde 30 gulden, van zijn balken gehaald 4 karren hooi, waarde 16 gulden, enige meubelen van linnen kielen, waarde 1 gulden 10 stuivers
 

47-10-0

Dirk Hendricks van den Donck
Pater Vervoortstraat C
 

12 vimmen rogge 50-0-0, 4 vimmen haver 15-0-0, een vim garst 3-3-0, 6 karren hooi 24-0-0, een bie 2-10-0 en erwten 1-5-0
 

105-18-0

Jan Aert Reijnders
Pater Vervoorstraat 24
 

meubelen
 

1-10-0

Hendrick Matheus Aerts
Pater Vervoortstraat 26
 

allerlei huisraad 6-0-0, een kar hooi 4-0-0 en 2 stukken haver 12-0-0
 

22-0-0

Leunis Leunissen
Leinserondweg 6
 

6 karren hooi van de balken 36-0-0 en 7 vimmen haver op den akker af gesneden, 21-0-0, nog 5 vimmen roggen uit zijn huis van de balken gehaald 20-0-0, een bed uit geschud en mee genomen, nog kousen, schoenen en kleren samen waard 12-0-0, een varken uit de kooi mee genomen 8-0-0 en erwten en bonen mee genomen 5-0-0
 

102-0-0

Tonie Jan Teunis van Eert
Leinserondweg 9
 

een huif, 2 varkens en 4 stokken bijen 32-0-0, een zak haver 20-0-0 en van de meid schorten en lijnwaad 4-0-0
 

56-0-0

Peter Jan Teunis Tibos
Leinserondweg A
 

huisraad, kleren, lijnwaad, koperen en tinne ketels 10-0-0, 10 vaten rogge mee genomen 8-0-0, boekweit, haver en erwten samen 8-0-0
 

26-0-0

Lambert Ariens
Leinserondweg 10
 

een  stuk haver van het veld gehaald 10-0-0, aan sauvegarde geld (om nog meer plundering of brandstichting af te kopen) 1-5-0 en een emmer boter 3-0-0
 

14-5-0

Jan Arien Klompmaeckers
Leinserondweg 11
 

huisraad 6-0-0, rogge van het veld en van de zolder gehaald 10-0-0 en anderhalf kar hooi 2-10-0
 

18-10-0

Ariaen Willem Evers
 Leinserondweg B
 

een bed en ander huisraad
 

4-0-0

Dirk Jan Peters
Leinserondweg C
 

meubilaire goederen als lijnwaad, ketels, een gebakken brood, spek, boter etc. 8-0-0, 4 stukken haver afgemaaid en mee genomen 7-0-0
 

15-0-0

Catalijn, weduwe Lambert Jan Rutten
Leinserondweg 12
 

huisraad, kleren, lijnwaad, 3 karren hooi en 3 vimmen rogge
 

36-0-0

Rut Lambers
Leinserondweg 17
 

allerlei meubels en lijnwaad, spek, brood en boter 5-0-0 drie stukken haver en twee zakken van het veld gehaald 7-0-0
 

12-0-0

Steven Gerrit Stevens
Leinserondweg 19
 

allerlei meubilaire goederen, spek, vlees, brood, boter etc.

 

13-0-0

Jan Ariens
Leinserondweg 20
 

zijn gehele huis geplunderd en al zijn huisraad mee genomen 10-0-0, rog, 5-0-0, een kar met hooi 4-0-0 en zijn knecht kwijtgeraakt aan de troepen 4-14-0
 

23-14-0

Rut Jan Rutten
Leinserondweg 22
 

uit de schuur gehaald opgeladen en meegenomen, rogge, haven en hooi
 

7-10-0

Willem Jan Teunis van Eert
Leinserondweg 23
 

huis geplunderd en allerlei meubels mee genomen 10-0-0, rog, hooi en haver mee genomen en op geladen 3-0-0
 

13-0-0

 

    De huizen op De Doornhoek

Op De Doornhoek werden in 1702 de volgende huizen geplunderd.

 

Schade op 27 juli 1702

 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Jan Hendrickx van Erp
Bergsven B
 

allerlei meubilaire goederen opgeladen en mee genomen
 

80-0-0

Hendrick Arien Cuijpers
Bergsven C

zijn gehele huis als bedden, ketels, kleren, linnegoed etc. met de bijenstokken samen 22 gulden, nog drie karren hooi 9 gulden
 

31-0-0

Lambert Hendrick Lamberts van de Ven
Bergven 2
 

meubilaire goederen, linnengoed, potten ketels en huismans gereedschap
 

20-0-0

Hendrick Adriaen Olijslagers
Bergsven 4
 

enige meubels, de ramen van het huis stuk geslagen en rogge mee genomen
 

6-0-0

Gerrit Hendrick Lamberts van de Ven
Hemel B
 

huisraad, koeketels, linnegoed 14 gulden van de akker gehaald. 7 vimmen haver 25 gulden en hooi van de balken gehaald 13 gulden 10 stuivers
 

38-10-0

Jan Peter Goorts van Erp
Doornhoek 1
 

huisraad en haver
 

12-0-0

Michiel Adriaen Donckers
Pastoor Clercxstraat 10
 

haver mee genomen, allerlei potten boter etc.
 

4-0-0

Hendrick Peters van Nunen
Pastoor Clercxstraat 12
 

huisraad, kleren, lijnwaad etc.nog zilveren knopen etc. 12 gulden, van zijn veld af gemaaid een stuk rogge en mee genomen 4 gulden
 

16-0-0

Cornelis Hendricx van Dooren
Pastoor Clercxstraat 14
 

huisraad, bed, dekens, ketels, kleren en lijnwaad waarde 20 gulden, nog twee vimmen haver 6 gulden
 

26-0-0

Lambert Aelberts
Pastoor Clercxstraat 18
 

huisraad, rogge en haver
 

33-0-0

Tonij Jan Hendrick Ariens
Pastoor Clercxstraat 20
 

meubilaire goederen, kleren, linnengoed, spek, boter en al het huismans gereedschap 10 gulden Afgemaaid drie stukken haver twee stukken rogge en een stuk boekweit, samen 40 gulden, een biervat, tin en koperwerk, spek, boter etc. 6 gulden
 

56-0-0

 

Schade op 14 en 15 augustus 1702

 

Naam en adres

 

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Hendrik Arien Olieslagers
Bergsven 4
 

hooi uit het veld en van de balken gehaald 4-0-0, haver afgesneden 3-0-0
 

7-0-0

Gerrit Hendrick Lambers van de Ven
Hemel B
 

Kleren, kousen, brood en boter, tinnen lepels
 

7-10-0

Jan Jacob Santvoort
Pastoor Clercxstraat 1
 

huisraad, kleren, lijnwaad en ketels
 

7-10-0

Michiel Donkers
Pastoor Clercxstraat 10
 

meubels, koperen ton, wol en lijnwaden, spek, vlees, brood en boter 34-0-0, van zijn meid alle kleren, lijnwaden, schoenen en geld 4-10-0
 

38-10-0

Willem Jacob Pampus
Pastoor Clercxstraat 16
 

huisraad geplunderd 6-0-0, een vim haver 3-0-0
 

9-0-0

Lambert Aelbers
Pastoor Clercxstraat 18
 

huisraad, kleren, lijnwaad etc. 30-0-0, van de meid kleren rokken en lijnwaad 5-0-0
 

35-0-0

Tonie Jan Hendrick Ariens
Pastoor Clercxstraat 20
 

2 karren hooi in de stal van de balken gehaald 8-0-0 vier vimmen rogge uit de schuur gehaald en mee genomen, 16-0-0, van het veld gehaald drie vimmen haver 9-0-0
 

33-0-0

 

    De huizen op De Biezen

Op De Biezen werden op 27 juli 1702 veel huizen geplunderd, terwijl deze uithoek op 14 en 15 augustus 1702 relatief gespaard bleef.

 

Schade op 27 juli 1702

 

Naam en adres

 

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Peter Peter Martens
Corsica 15
 

uit zijn huis zijn bedden uit geschud en mee genomen, ketels, potten en lijnwaad, spek, vet en boter klein lijnwaad
 

40-0-0

Adriaen Laureijnssen
Corsica 13
 

huisraad, bedden uit geschut, ketels tin etc. 26 gulden, vier karren hooi opgeladen en mee genomen 16 gulden
 

42-0-0

Jan Aert Everts
Corsica 12
 

meubilaire goederen als kleren, lijnwaad,  koperen, tin, etc.
 

28-0-0

Rombout Hendrick Teunis
Corsica D
 

allerlei goederen uit zijn huis. De vrouw, vier dagen "craems" van het bed gejaagd en alle meubelen mee genomen, 30 gulden, 7 karren hooi van de schelft opgeladen en mee genomen 28-0-0, 4 vimmen rogge 20 gulden en twee stukken haver 10 gulden
 

88-0-0

Jan Peter Martens
Corsica E
 

zijn gehele huisraad, 12 gulden, 4 vimmen haver 12 gulden, twee karren hooi 8 gulden, een varken uit de kooi 7 gulden
 

39-0-0

Reijnder Jan Willems
Corsica A
 

zijn gehle huisraad als kleren etc.70 gulden, een varken dood geschoten en opgeladen 10 gulden
 

80-0-0

Dirck Jan Thijs Deenen
Lage Biezen 2
 

zijn huis geplunderd en allerlei meubels mee gevoerd
 

10-0-0

Hendrick Willems
Lage Biezen B
 

meubels en lijnwaad
 

7-10-0

Roeloff Goorissen
Biezendijk 19
 

al het meubilair, kleren, linnengoed, potten, emmers etc. alles mee genomen
 

27-0-0

Willem Jan Dircx
Biezendijk 20
 

huis leeg geplunderd
 

7-10-0

Bastiaen Adriaen Goorts
Biezendijk C
 

meubilaire goederen, kleren lijnwaad etc.
 

8-0-0

Jan Baltussen
Biezendijk 27
 

zijn gehele huisraad 39 gulden, vier karren hooi van de balken 20 gulden
 

59-0-0

Laureijns Baltussen
Biezendijk 29
 

huisraad
 

4-0-0

 

Schade op 14 en 15 augustus 1702

 

Naam en adres

Geplunderd:

Schade bedrag (guldens -  stuivers - penningen)
 

Rombout Hendrik Teunissen
 Corsica D
 

snijmessen
 

1-0-0

Jan Peter Martens
Corsica E
 

zijn huis geplunderd 10-0-0, een vim haver en 3 vaten rogge 6-0-0
 

16-0-0

Jan Aart Evers
Corsica 12
 

meubilair geplunderd en koren af gesneden
 

6-0-0

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads