Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1685


R93, fol. 4 (16-3-1685)   In maart 1685 verdronk op het Havelt een driejarig zoontje van Jan Jacob Hendrickmans. Zie de attestaties van 1685.

R93, fol. 5-10v (26-3-1685), fol. 11v (3-4-1685), fol. 12v (12-4-1685). Informatie over het huwelijk van Amthonij Spierincx en Elisabeth: mededeling van Hugo van den Bogaard d.d. 13-1-2013,   De Veghelse ketellapper en weduwnaar Matthijs Verputten kreeg een oogje op Elisabeth van den Bogaert. De familie van Elisabeth kwam daar op tegen, en Elisabeth wilde het daarom uit maken. Matthijs probeerde zijn voorgenomen huwelijk te redden door aan te tonen dat ze al ondertrouwd waeren en dat er daarom geen weg terug meer was.

Hendrina van Eeck verklaart dat eind fenruari of begin maart Matthijs en Elisabeth midden in de nacht om 4 uur bij hen aanklopten. Haar man, Jan Jans., maakte vuur in de open haard en ging daarna weer naar bed. Matthijs en Elisabeth hebben daar toen de hele nacht geseten "niet weetende te seggen wat sij vervolgens onder malckanderen gedaen ofte verrigt hebben". Op 3 maart kwam Elizabeth bij haar spinnen en toen kwam Matthijs Verputten binnen en ook toen hebben ze tot 's morgens vroeg daar samen gezeten.

Het probleem was dat Daendel van Kilsdonck al lang een relatie had met Elisabeth. Hij vertelde dat hij er regelmatig naar toe ging. Hij klom dan door een zijraam naar binnen, waar Elisabeths broer sliep,
"ende is bij haer gaen leggen op het bedde tot het aenkomen van den daege". Dit was het gebruik in die dagen. Daendel liep een blauwtje, maar kon er niks aan doen.

Op 12 maart bezocht het verliefde stel een priester om te vragen of ze in de vasten mochten trouwen. Ook lieten ze een paar missen opdragen voor de goeie afloop. Ze hadden verder die hele dag samen in een herberg gezeten om plannen te maken. Ze hadden iemand naar de stadhouder gestuurd om te vragen of die hun nog dezelfde middag zou willen ondertrouwen. Het was op een maandag, ze moesten op maar zaterdag komen. Ze smeedden plannen om maar Eindhoven of Helmond te gaan om daar te trouwen. De stadhouder vroeg Elisabeths broer Thomas hoe de vork in steel zat. Thomas zei hem:
“Mijn suster is voor geene weduwenaar ende Ketelaar, sij is de principaelste dogter van Vechel, dog is het soo dat sij nu met hem haer gatt verbrandt heeft, soo mag sij op de bladeren sitten.”

Thomas dreigde zijn zus Elisabeth de hals te breken en tot verdriet van Matthijs  Elisabeth begon terug te krabbelen. Uiteindelijk ging het huwelijk niet door. Matthijs treurde niet lang, al een half jaar later trouwde hij in Veghel met een andere vrouw.

Daendel van Kilsdonck had op 15 maart Anthonij Spierincx gesproken, die ook met Elisabeth wilde trouwen. Anthonij had Daendel geld geboden, om van zijn huwelijk met Elisabeth af te zien. Daendel wantwoordde:
“Komt ghij dat nog versoecken naedermael dat ghij weet dat se al berijts versogt hebben van den stadthouder om te saemen te weten Mathijs ende Elisabeth te ondertrouwen.”  En:

“Of ghij het seijt ofte den Ketelaer, ick prettendeeten ende wil se hebben,” wanneer Anthonij Spirinckx antwoorden: “Ick hebbe meermaels een blauwen scheen geloopen.” “Soo sal ick dit dan oock loopen,” daer mede van sijn stoel op springende, ende sijn die discoursen daer mede afgebroocken.” Chirurgijn Anthoni Spierincx was blijkbaar de betere partij en huwde Elisabeth op 22 april 1685 in Veghel.

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads